Egon Hostovský. Věčný exulant

Egon Hostovský, český spisovatel a diplomat, v období mezi dvěma světovými válkami významný představitel českého literárního expresionismu a psychologismu a po roce 1948 významný představitel českého exilového literárního existencialismu, přichází na svět 23. dubna roku … Celý článek

Jakub Deml. Osamělý poutník

Jakub Deml, český básník, tvůrce české moderní básně v próze, autor deníkových próz a dalších jiných svébytných žánrů, překladatel, publicista a nakladatel, přichází na svět 20. srpna roku 1878 v Tasově v rodině … Celý článek