Zeus: Nejvyšší bůh starého Řecka

Řecký bůh Zeus je nejvyšším bohem řecké mytologie, bohem uctívaným všemi řeckými kmeny. Zeus a jeho charakteristika? Je to především bůh světla (jeho jméno, jehož písemná podoba odpovídá starého tvaru Dyews, pochází ze stejného … Celý článek