José Ortega y Gasset. Filozof kultury

José Ortega y Gasset, španělský filozof, sociolog, estetik a esejista, autor, proslulý svými pracemi k filozofii kultury a zakladatel tzv. „madridské filosofické školy„, přichází na svět 9. května roku 1883 v … Celý článek