Gregor Johann Mendel. Otec genetiky

Gregor Johann Mendel, muž, považovaný za zakladatele genetiky, přichází na svět 20. července roku 1822 v Hynčicích na Kravařsku v rolnické rodině.

Vzdělání získává Mendel nejprve ve staré hynčické škole, kde učitel Makista … Celý článek