Aristotelés: Životopis učence

Aristotelés ze Stageiry, řecký filozof,  žák (a později odpůrce) Platónův, jeden z nejvýznamnějších myslitelů v dějinách filozofie, přichází na svět v roce 384 př. n. l. ve Stageiře v Thrákii (v dnešním severním Řecku) v … Celý článek