Archimédés. Jeho zákon zná každý

Archimédés ze Syrákús, řecký matematik, fyzik, astronom a mechanik, jeden z nejvýznamnějších učenců starého Řecka, myslitel, který ve svém díle spojil teoretické s praktickým, přichází na svět někdy v roce 287 před naším letopočtem v Syrákúsách na Sicílii v … Celý článek

André Marie Ampére. Pravidlo plavce

„Myslíme-li si nad magnetickou střelkou plavce, který plave ve vodiči ve směru elektrického proudu a dívá se na magnetku, vychyluje se severní pól k jeho levé ruce.“

Takto původně znělo slavné Ampérovo pravidlo plavce, … Celý článek