Anaximenés z Milétu. Třetí z Miléťanů

Anaximenés, občan maloasijského iónského města Milétu, řecký filozof, společně s Thaletem (viz Thalés z Milétu) a Anaximandrem (viz Anaximandros z Milétu), jehož je praděpodobně žákem, příslušník tzv. milétské školy přírodních filosofů, je třetím z významných řeckých filosofů šestého století před naším letopočtem, jejichž domovem je město Milét.

Na rozdíl od svých filosofických současníků nepokládá Anaximenés z Milétu za pralátku všeho vodu a vlhost, nýbrž za ni považuje neomezený, nediferenciovaný, stále se pohybující vzduch (periechón), ovšem nikoliv vzduch v doslovném slova smyslu, vzduchem Anaximenés rozumí (jako oživující dech) i duši. Vznik jednotlivých věcí a jejich vzájemná přeměnu vykládá pak Anaximenés jako vanutí (pneuma), zhušťování a zřeďování tohoto vzduchu, této pralátky.

Stejně tak jako Anaximandros hlásá pak i Anaximenés periodické střídání vzniku a zániku světů.

Kromě filozofie se Anaximenés pokouší také o výklad některých přírodních jevů, například zemětřesení či duhy.