Anthony Eden. Churchillův ministr zahraničí

Anthony Robert Eden, hrabě z Avonu, britský politik a za druhé světové války britský ministr zahraničních věcí a nejbližší spolupracovník W. S. Churchilla (viz Churchill, Winston Spencer) , přichází na svět ve Windlestone Hall jako potomek starobylého šlechtického rodu (jeho otcem je sir William Eden).

Vzdělání Eden získává nejprve v Etonu, později pak studuje na univerzitě v Oxfordu (po první světové válce) – studia na vojenské akademii v Sandhurstu nejsou Edenovi umožněna pro slabý zrak. Během první světové války Anthony Eden bojuje v britských jednotkách na západní frontě, za zásluhy je pak v roce 1916 vyznamenán Válečným křížem. Po skončení první světové války (a již zmíněných studiích v Oxfordu na Christ Church) vstupuje Eden do politiky – v roce 1923 se stává členem britské Dolní sněmovny za Konzervativní stranu.

V roce 1926 se Anthony Eden stává osobním sekretářem britského ministra zahraničních věcí (je jím bratr pozdějšího ministerského předsedy Chamberlaina, Austin), o pět let později (v roce 1931) je Eden uveden na post ministerského náměstka (jde stále o ministerstvo zahraničí). Eden sám pak získává ministerský post poprvé v roce 1935, kdy je pověřen jako ministr bez portfeje spravováním britských záležitostí u Společnosti národů – krátký čas nato, stále ještě v roce 1935 se Anthony Eden stává britským ministrem zahraničních věcí.

Na tomto postu Eden působí necelé tři roky – v roce 1938, po roztržce s ministerským předsedou N. Chamberlainem (ta se týká Chamberlainovy politiky appeasementu {ústupků} vůči hitlerovskému {viz Hitler, Adolf} Německu a mussoliniovské {viz Mussolini, Benito} Itálii) Anthony Eden z vlády odchází.

Vrací se do ní hned následujícího roku (1939), když se po vypuknutí druhé světové války stává na krátký čas britským ministrem pro dominia – v roce 1940 pak Anthony Eden, po vzniku vlády W. S. Churchilla, vstupuje do nové vlády jako ministr války a v prosinci téhož roku se stává ministrem zahraničních věcí (v této funkci bude Eden působit až do konce války).

Po skončení druhé světové války a prohře konzervativců v britských parlamentních volbách odchází Anthony Robert Eden, společně s Churchillem, do opozice, do ministerského křesla (a opět jde o ministerstvo zahraničních věcí) se Eden vrací až v nové Churchillově vládě (1951-55).

V roce 1954 je Eden, coby britský ministr zahraničních věcí, vůdčí osobností a iniciátorem vzniku tzv. pařížských dohod, kterými je zrušen okupační statut na německých územích a je umožněno Německu vstoupit do struktur NATO.

V roce 1955 Anthony Eden nastupuje na Churchillovo místo a stává se britským ministerským předsedou – nicméně, o dva roky později, v důsledku nezvládnuté politické situace tzv. suezské krize (1956), kdy Spojené státy americké odmítnou podpořit britskou (a izraelskou) intervenci v Egyptě, Anthony Eden na tento post rezignuje a odchází z politického života (počátek roku 1957).

V roce 1961 je Anthony Eden povýšen britskou královnou do rytířského stavu (jako hrabě z Avonu), zároveň se stává členem Sněmovny lordů.

Sir Anthony Robert Eden, hrabě z Avonu, umírá 14. ledna roku 1977 v Salisbury.