Ján Jesenský. Lékař dvou císařů

Ján Jesenský (též známý jako Jan z Jesenu či Jessenius), (uherský) šlechtic, lékař, filozof a humanista slovenského původu, jeden ze sedmadvaceti šlechticů popravených po bitvě na Bílé hoře 21. června roku 1621 na pražském … Celý článek