Ján Jesenský. Lékař dvou císařů

Ján Jesenský (též známý jako Jan z Jesenu či Jessenius), (uherský) šlechtic, lékař, filozof a humanista slovenského původu, jeden ze sedmadvaceti šlechticů popravených po bitvě na Bílé hoře 21. června roku 1621 na pražském … Celý článek

Karel st. ze Žerotína. Kacířský baron

Karel st. ze Žerotína, moravský šlechtic a významný politik své doby (vůdce moravských nekatolických stavů, světská hlava Jednoty bratrské na Moravě), přichází na svět 14. září roku 1564 v Brandýse nad Orlicí jako syn … Celý článek