Charles Bukowski. Beatnik mimo beatniky

Charles Bukowski (původním jménem Heinrich Karl Bukowski), významná osobnost americké literatury druhé poloviny 20. století, přichází na svět 16. srpna roku 1920 v německém Andernachu jako syn amerického vojáka a německé matky – když pak dochází k rozpadu německé ekonomiky (jako důsledek hospodářských omezení, nařízených Německu po skončení první světové války), odchází rodina do USA, a to nejprve do Baltimore ve státě Maryland (1923), po krátké době (1926) pak do Los Angeles – toto město pak bude příštích padesát let inspiračním zdrojem Bukowského literárního díla.

Vzdělání získává Charles Bukowski na střední škole v Los Angeles (1936-39), pokus o vysokoškolská studia žurnalistiky pak po roce vzdává – začíná divoké období Bukowského života, kdy Bukowski víceméně bezcílně putuje po Spojených státech, oddává se alkoholu, vydělává si v podřadných zaměstnáních (pracuje v továrně na psí sušenky, řídí nákladní vůz apod.) a sní o dráze spisovatele.

V roce 1957 se Charles Bukowski žení s Barbarou Fryeovou – manželství micméně vydrží necelé dva roky. V padesátých letech Bukowski pracuje jako úředník na poště, zároveň se úspěšně propíjí k prasklému žaludečnímu vředu (1955). Bukowského druhou ženou se v sedmdesátých letech stává Linda Beighle (k oficiálnímu sňatku dojde v roce 1985), s níž žije vcelku poklidný život poměrně zámožného literáta – Charles Bukowski umírá po prohraném boji s leukémií 9. března roku 1994.

Literární dráha Charlese Bukowského začíná již na začátku čtyřicátých let, kdy jsou ovšem jeho literární pokusy až na výjimky nakladateli odmítány – na konci války Bukowski na další psaní zanevře, teprve v šedesátých letech 20. století se začíná pomalu prosazovat jako básník a autor povídkových souborů.

Celoamerického úspěchu pak Bukowski poprvé dosáhne v roce 1971, kdy mu vychází kniha román „Poštovní úřad“, kde prostřednictvím hlavního hrdiny (svého alter ega) Henryho Chinaskiho vypráví o svém životě bohémského poštovního úředníka v třídírně dopisů – kniha je psána na objednávku Johna Martina z nakladatelství Black Sparrow Press – sám se nicméně Bukowski vydáním knihy stává na poštovním zaměstnání nezávislým, stává se z něj spisovatel z povolání.

Z dalších, díky nakladatelství Pragma i u nás notoricky známých, knih tohoto autora, který pro svůj literární styl a životní postoje bývá řazen mezi beatniky (sám se mezi ně otevřeně nehlásí), uveďme například romány „Faktótum“ (1972), „Šunkový nářez“ (1985), „Hollywood“ (1989) či „Škvár“ (1994) či povídkové soubory „Zápisky starého prasáka“ (1969) či „Těžký časy“ (1983). Celkem je Charles Bukowski autorem více než 30 básnických sbírek, pěti povídkových souborů a šesti románů.

Knihy Ch. Bukowského jsou vděčným námětem mnoha filmových zpracování (např. „Příběhy obyčejného šílenství“).