Jan Janský. Objevitel krevních skupin

Jan Janský, český lékař, psychiatr a neurolog, objevitel čtyř základních krevních skupin, přichází na svět 3. dubna roku 1873 v Praze v rodině obchodníka.

V mládí Janský studuje gymnázium, po maturitě pak pokračuje ve studiích na lékařské fakultě pražské univerzity – absolvuje v roce 1898, poté Janský nastupuje v roce 1899 jako lékař na psychiatrickou kliniku v Praze.

Jako psychiatr se Jan Janský od počátku své lékařské praxe zabývá (hypotetickým) vztahem mezi aglutinací (tj. srážlivostí) krve a duševní nemocí – po několikaletém výzkumu pak dospívá k poznání, že tento vztah neexistuje, tedy že srážení krve nelze dávat do nijaké souvislosti s duševním onemocněním člověka – vzniká vědecké pojednání „Hematologická studie u psychotiků“ (1907), v níž jako víceméně vedlejší produkt své výzkumné činnosti Jan Janský klasifikuje čtyři základní krevní skupiny (které neoznačuje tak, jak je tomu dnes, tedy A, B, AB a 0, nýbrž jim přiřazuje římské číslice I., II., III., IV.).

Tento zásadní objev nicméně není v době svého vzniku doceněn – Janský Janský sám se výzkumu krve dále nevěnuje, středem jeho činnosti je psychiatrie, provádí též mnohé výzkumy neurologické, věnuje se intenzivně problematice mozkomíšního moku.

V roce 1914 se Jan Janský stává profesorem pražské České univerzity a zástupcem přednosty psychiatrické kliniky, ve stejném roce, po vypuknutí první světové války, je pak jako lékař nasazen na frontu – teprve v roce 1916, po prodělaném srdečním záchvatu je Jan Janský služby z proštěn a vrací se do vlasti.

Po skončení první světové války Jan Janský nastupuje na místo přednosty neuropsychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Praze, nicméně, tři roky nato, 8. září roku 1921 v Černošicích nedaleko Prahy umírá (na následky anginy pectoris).

V roce 1921 pak americká lékařská komise uznává Janského prvenství v objevu krevních skupin (v pomyslném soupeření o tento primát je Janský upřednostněn před rakouským lékařem K. Landsteinerem, který objev krevních skupin učinil již před Janským, ale rozlišil pouze tři, nikoli čtyři základní krevní skupiny).