Kypselos. První tyran Korintu

Kypselos, řecký tyran v Korintu a zakladatel mnoha korintských kolonií v Iónském moři, přichází na svět někdy ve druhé polovině 7. století př. n. l. jako syn Éetióna a Labdy (ta pochází z rodu korintské vládnoucí aristokracie, tedy z rodu Bakchiovců).

Po Kypselově narození je Labdě ve věštírně v Delfách předpovězeno, že její syn svrhne v dospělosti rodovou vládu Bakchiovců v Korintu – když se o této věštbě korintští aristokraté dozvědí, rozhodnou se sotva narozeného Kypsela zabít. Labda ale syna ukryje do truhlice s obilím (truhlice na obilí=“kypselé“, odtud tedy tyranovo jméno) a zachrání mu tak život.

V dospělosti pak navštěvuje delfskou věštírnu sám Kypselos – poté, co si i on, stejně jako po jeho narození jeho matka, vyslechne předpověď, která mu slibuje vládu nad Korintem, svrhne Bakchiovce, kteří se jej po narození pokusili zabít, a na dalších třicet let je ujímá vlády nad Korintem.

Během své vlády zvelebí Kypselos Korint množstvím majestátních staveb, zároveň získává pro Korint mnoho kolonií na ostrovech v Iónském moři.

Kypselos umírá někdy kolem roku 625 př. n. l., vlády nad Korintem se po jeho smrti ujímá Periadros, jeden z řeckých „sedmi mudrců“ – tj. sedmi myslitelů, jimiž začínají dějiny řecké filozofie a kultury – výčet těchto mudrců se liší u různých autorů, nejčastěji jsou mezi ně řazeni Thalés (viz Thalés z Milétu), Solón (viz Solón), Periandros, Kleobúlos, Chilón, Biás a Pittakos.