Před 680 lety smetla povodeň první kamenný most u nás

Pokud hádáte, že šlo o most Juditin, hádáte správně. Velká voda, která se do Prahy přihnala řekou Vltavou po velké oblevě a prudkých deštích 3. února roku 1342, po sobě zanechala zkázu do té doby nevídanou.

Jak píše kronikář František Pražský „obrovskou spoustou a tloušťkou ledu byl na několika místech stržen pražský most, takže z něho zůstala sotva čtvrtina… První kamenný most, který stál v Praze od roku 1172, nápor ledových ker nevydržel.

Na svém místě, tedy několik desítek metrů po proudu od dnešního Karlova mostu, tak nestál Juditin most ani dvě staletí. Během nich musel odolat povodni nekolikrát, poškozen jí byl už v letech 1272 a 1273. Mimochodem, víte, že tento románský kamenný skvost stál na místě původního dřevěného mostu, který strhla v roce 1157… také povodeň. S největší pravděpodobností šlo o most, o kterém psal kroninář Kosmas. Podle něj i tento most mnohokrát ohrožovaly povodně, v roce 1118 prý voda dosahovala výšky deset loktů nad úroveň vozovky.

Ničivé povodně, které Juditin most poničily natolik, že byl neopravitelný, stály za stavbou mostu nového. Pokud hádáte, že mostu Karlova, hádáte opět správně. Ale to už je jiná historie, o které zase až jindy. Mimochodem, pokud se vám zdá, že některé kameny v Karlově mostu mají červený nádech – buďte si jisti, že jde o kameny ze zříceného mostu Juditina. Ty byly dobře a snadno dostupné, polozbořený Juditin most stál nedaleko, od jeho zničení přitom uplynulo jen patnáct let.

Most Juditin byl jeho víc než důstojným nástupcem. Mecenáškou jeho stavby se stala Judita Durynská, manželka Vladislava II., její jméno pak nejstarší kamenný most u nás i nesl. Juditin most patřil ve své době k největším severně od Alp – s délkou 514 m, šířkou 6,8 m a 22 oblouky nesenými 20 pilíři se mohl směle měřit s podobnými architektonickými skvosty Evropy. Koneckonců, dříve postavený kamenný most přes Dunaj v německém Řezně byl mostu pražskému vzorem. Kratším vzorem, dlužno dodat – na délku měřil 336 metrů.

Jestli z poničeného Juditina mostu něco zůstalo do dnešních časů? Zachovaly se části sklepních domů na Malé Straně, v průplavu pod Křížovnickým náměstím jeden mostní oblouk. Ve Vltavě našli výzkumníci pozůstatky mostních pilířů a dokonce i dřevěné kůly, které pravděpodobně patřily mostu, který Juditinu předcházel.