Rudolf Hess. Hitlerův emisar ve Velké Británii

Rudolf Hess, německý nacistický politik a jeden z nejbližších spolupracovníků A. Hitlera (viz Hitler, Adolf), proslulý svojí dodnes nepříliš přesvědčivě vysvětlenou cestou do Británie, kdy se v letadle Messerschmitt (viz Messerschmitt, Wilhelm) Bf 110 sám pokusí navštívit vévodu z Hamiltonu a dojednat s ním (prý) separátní mír mezi nacistickým Německem a Velkou Británií, přichází na svět 26. dubna roku 1894 v Egyptě, v Alexandrii, v rodině obchodníka (dovozce).

Své dětství Hess prožije mimo Německo, do vlasti svých rodičů se poprvé podívá až jako čtrnáctiletý – vzdělání pak Rudolf Hess získává na střední škole v Německu a ve Švýcarsku, vysokoškolská studia absolvuje, po první světové válce, během níž bojuje v řadách německé armády a je raněn, na univerzitě v Mnichově (studuje politické vědy).

Během svých mnichovských studií se Rudolf Hess setkává poprvé s Hitlerem – poté, co uslyší jeden z Hitlerových fanatických a ostře antisemitských projevů, vstoupí Rudolf Hess v roce 1920 do vznikající Hitlerovy NSDAP (je jejím šestnáctým členem) a stává se jedním s nejbližších Hitlerových spolupracovníků.

Spolu s Hitlerem se pak Rudolf Hess v roce 1923 účastní mnichovského (neúspěšného) puče proti výmarské republice a je krátce vězněn (necelých 18 měsíců) – ve vězení se Hess stává editorem Hitlerova pamfletu „Mein Kampf“.

V roce 1925 si Rudolfa Hesse vybere A. Hitler za svého osobního tajemníka, v této době nemá k Hitlerovi nikdo blíže než právě Hess – tato situace se ale začíná měnit ve třicátých letech, kdy se po Hitlerově uchopení moci v Německu začínají kolem „vůdce“ soustřeďovat další špičky nacistického režimu a Hess začíná být postupně upozadňován (přesto se stane po nástupu Hitlera do křesla německého kancléře jeho zástupcem v NSDAP a říšským státním ministrem).

V aparátu nacistické mašinérie má pak Rudolf Hess pozici muže, který má největší podíl na budování stranického aparátu nejen v Německu, ale i v okolních evropských zemích, kde tento aparát připravuje půdu pro budoucí převzetí moci nacisty.

Do světových dějin se Rudolf Hess zapíše patrně nejvíce svojí dodnes nevysvětlenou akcí, když se sám vydává 10. května roku 1941 letadlem Me Bf 110 přes kanál La Manche do Velké Británie (do Skotska) – důvod této cesty je nepříliš jasný, jasné není ani to, zda je s Hessovým plánem ohledně cesty seznámen Hitler nebo zda Rudolf Hess, přesvědčený prý svojí vírou v magii a astrologii o tom, že touto cestou zachrání světový mír, jedná na vlastní pěst.

Jisté je ale jedno: Rudolf Hess hodlá ve Velké Británii vyhledat vévodu z Hamiltonu (se kterým se zná již z dřívějším dob), oponenta britského ministerského předsedy W. Churchilla (viz Churchill, Winston Spencer), a chce s ním vyjednat mezi Německem a Velkou Británií.

Hessova snaha ale není úspěšná – je ve Velké Británii okamžitě zatčen a jako válečný zajatec držen ve vězení až do konce druhé světové války – po jejím skončení je pak Rudolf Hess norimberským tribunálem odsouzen jako válečný zločinec odsouzen na doživotí (přestože je již v Norimberku podán návrh na Hessovo propuštění, je zástupcem Sovětského svazu zamítnut) – trest si odpykává ve věznici v Berlíně-Spandau.

Ve spandauské věznici, kde je pak od roku 1966 držen jako jediný vězeň, se pak Rudolf Hess několikrát pokusí o sebevraždu – poslední pokus (vyskytují se ale spekulace, zda jde opravdu o sebevraždu nebo zda došlo k vraždě) je pak úspěšný a Rudolf Hess 7. srpna roku 1987 umírá.