Zeus: Nejvyšší bůh starého Řecka

Zeus je nejvyšším bohem řecké mytologie, bohem uctívaným všemi řeckými kmeny. Je to především bůh světla (jeho jméno, jehož písemná podoba odpovídá starého tvaru Dyews, pochází ze stejného kořene jako latinské dies, což znamená … Celý článek