Échó: Nymfa, která se proměnila v ozvěnu

Échó je ve starořecké mytologii horská nymfa (oreada) z družiny bohyně Artemidy, která se díky své upovídanosti a nešťastné lásce promění nakonec v pouhou ozvěnu.

Na počátku nešťastného osudu nymfy Échó je její nezřízená upovídanost – právě touto svojí upovídaností totiž jednou Échó zdrží bohyni Héru, která tak nestihne přistihnout svého manžela, nejvyššího olympského boha Dia (viz Zeus) při nevěře – za toto zdržení pak bohyně Héra Écho potrestá: od toho okamžiku Échó nesmí nikdy promluvit jako první, vždy může je opakovat to, co řekli jiní… Échó se stává ozvěnou.

Aby lépe snášela trest, odchází Échó od svých družek, horských nymf, oread, do divokých lesů – tady se pak její osud naplní, když potká krásného mladíka jménem Narkissos, syna nymfy Leiriopé (ten je známější z jiné starořecké legendy spíše jako Narcis): Échó k Narkissovi zahoří prudkou láskou – tu mu ale nemůže vyznat, nemůže na Narkissa promluvit jako první, a tak se, když Narkissos, plachý a do sebe zahleděný mladík, nechává její city zcela bez povšimnutí, během času utrápí – jediné, co z ní zbude, je její hlas, který od těch dob bloudí po lesích a horách…