Konrad Adenauer. Architekt poválečného Německa

Podle jedněch byla jeho politika Německa, pevně ukotveného v politické mapě poválečného Západu, dlouhá desetiletí překážkou znovusjednocení Německa. Podle druhých se jeho proevropský konzervatismus stal jedním z pilířů dnešní Evropské unie.

Ať už na něj … Celý článek