Petr Fiala. Další z premiérů ČR z řad ODS

Petr Fiala? Politik, politolog, vysokoškolský pedagog. A po Václavu Klausovi, Mirkovi Topolánkovi a Petru Nečasovi také čtvrtý předseda vlády České republiky z řad ODS v naší novodobé historii. Krátce se živil jako novinář, byl rektorem brněnské Masarykovi univerzity, je autorem či spoluautorem několika desítek převážně úzce zaměřených akademických titulů. Jeho vláda se potýká s mnoha problémy, které přinesla doba – růst inflace, válka na Ukrajině, společnost poznamenaná pandemií covidu.

Životopis Petra Fialy? Z akademické půdy zamířil do nejvyšší politiky

Petr Fiala se narodil v 1. září 1964 v Brně a toto datum jak kdyby předurčilo jeho budoucí životní dráhu. Pokud by nevstoupil do vysoké politiky, jistě by pokračoval ve své bohaté akademické kariéře. Je autorem 20 knižních monografií a více než 300 odborných článků. Ve své práci se zaměřuje na srovnávací politologii, politiku náboženskou a evropské dějiny.

Po svém otci zdědil, jak sám říká, zásadovost a vytrvalost. Igor Fiala byl za války vězněný nacisty, později vstoupil do komunistické strany, aby z ní v roce 1956 po porážce maďarského povstání vystoupil. Vystoupení ze strany mělo samozřejmě následky. Igor Fiala byl vyhozen z VŠE, kde učil, a do konce života pak pracoval v dělnických profesích.

Problémy s totalitním režimem měl i mladý Petr Fiala. Když v roce 1988 zakončil studia českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy ještě Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) v Brně, znamenal jeho kádrový profil problém při jeho pracovním uplatnění. Nakonec mohl Petr Fiala nastoupit v Muzeu Kroměřížska, kde strávil rok.

Po sametové revoluci pracoval Petr Fiala jako novinář v brněnské Lidové demokracii, krátce pracoval jako zástupce šéfredaktora Revue Proglas.

V roce 2002 se stal Petr Fiala prvním profesorem politologie v Česku

Po krátké novinářské epizodě odstartovala Fialova akademická kariéra. Spoluzaložil katedru politologie na své alma mater, od roku 1993 ji pak i vedl. V roce 2002 byl Petr Fiala jmenován vůbec prvním profesorem politologie v České republice. O další dva roky později se Petr Fiala stal děkanem Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity, ve stejném roce byl na téže univerzitě zvolen rektorem.

Masarykovu univerzitu Petr Fiala vedl do roku 2011, poté zde působil v dalších akademických funkcích. Za vlády Petra Nečase byl Petr Fiala jeho hlavním vědeckým poradcem na Úřadu vlády – v této době ještě jako nestraník. V letech 2012 – 2013 se členem vlády sám stal. Až do pádu Petra Nečase řídil ministerstvo školství.

V parlamentních volbách v roce 2013 kandidoval Petr Nečas jako nestraník za ODS, byl jejím lídrem v Jihomoravském kraji. Uspěl, stal se poslancem a po vstupu do strany byl na sjezdu v lednu 2014 zvolen za předsedu ODS. V roce 2018 svůj post obhájil.

Po volbách v roce 2021 byl Petr Fiala jmenován prezidentem Milošem Zemanem po dlouhých průtazích jmenován předsedou vlády.

Osobní život Petra Fialy? Během sametové revoluce se seznámil s manželkou Janou. V manželském svazku jsou spolu od roku 1992, vychovali tři děti.