Václav Klaus. Ekonom prezidentem

Václav Klaus, druhý prezident České republiky, přichází na svět 19. června roku 1941 v Praze na Vinohradech.

V roce 1963 Klaus získává vzdělání na pražské Vysoké škole ekonomické (na obchodní fakultě, obor ekonomika zahraničního obchodu. Ve druhé polovině šedesátých let pak Klaus studuje ekonomiku během krátkodobých odborných stáží v zahraničí, a to v Itálii (1966) a ve Spojených státech amerických (1969).

Od roku 1963 působí Klaus jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV, v roce 1968 pak absolvuje vědeckou aspiranturu a dosahuje hodnosti kandidáta ekonomických věd. V roce 1970, na počátku normalizace, je Klaus z politických důvodů (není členem komunistické strany) donucen k odchodu z Ekonomického ústavu ČSAV , do roku 1986 pak působí na různých pracovních postech ve Státní bance československé.

Krátce před společensko-politickými změnami v Československu v listopadu roku 1989 Klaus nastupuje (v roce 1987) do Prognostického ústavu ČSAV, kde se zabývá makroekonomickými otázkami: hlavní oblastí jeho profesního zájmu je přitom liberální ekonomie anglosaského typu, uplatňovaná zejména ve Spojených státech amerických, které chápe jako příklad úspěšně fungující společnosti.

Po událostech 17. listopadu roku 1989 vstupuje Klaus do politiky – svoji politickou kariéru zahajuje v Čalfově vládě jako federální ministr financí za Občanské fórum v prosinci roku 1989, v této funkci se pak snaží uskutečňovat radikální hospodářskou reformu, která spočívá na důsledně dodržovaných tržních principech.

Zajímají vás životní osudy dalších československých a českých prezidentů? Máme je pro vás. Klikněte a přečtěte si životopisy všech našich prezidentů současnosti i minulosti – Prezidenti ČR a Československa.

V říjnu roku 1990 se Klaus stává předsedou Občanského fóra.

Po rozpadu Občanského fóra v roce 1991 se Klaus stává spoluzakladatelem a prvním předsedou jednoho ze dvou nástupnických subjektů hnutí, a to Občanské demokratické strany (ODS) – druhým nástupnickým subjektem je pak Občanské hnutí J. Dienstbera.

V říjnu roku 1991 je Klaus jmenován místopředsedou federální vlády a ve stejném roce se habilituje na pražské Univerzitě Karlově jako docent v oboru ekonomie. V roce 1991 též zakládá Nadaci Václava Klause.

V červnu roku 1992 vítězí ODS v parlamentních volbách a Klaus se stává předsedou české vlády – v této funkci se pak podílí (společně se slovenským ministerským předsedou V. Mečiarem) na rozdělení česko-slovenské federace a na vzniku nové, samostatné České republiky.

První období Klausovy vlády v České republice v letech 1992-1996 je poznamenáno častými spory s vládními koaličními partnery, ke Klausovým kritikům se stále častěji začíná přiřazovat i prezident V. Havel (viz Havel, Václav).

V roce 1995 je Klaus jmenován profesorem pro obor financí na pražské vysoké škole ekonomické.

Po parlamentních volbách v roce 1996 Klaus obhajuje svoji funkci premiéra, v témže roce se též stává místopředsedou Evropské demokratické unie.

Po závažné ekonomické a vládní krizi Klaus v roce 1997 podává demisi a po předčasných volbách v roce 1998, v nichž vítězí Česká strana sociálně demokratická M. Zemana (viz Zeman, Miloš) se stává předsedou Poslanecké sněmovny.

V roce 1999 zakládá Klaus Centrum pro ekonomiku a politiku a stává se předsedou jeho správní rady.V roce 2002 se stává Klaus místopředsedou Mezinárodní demokratické unie a ve stejném roce, poté, co ODS prohrává v parlamentních volbách opět s ČSSD, rezignuje na vedení ODS.

28. února roku 2003 je Václav Klaus zvolen, po Václavu Havlovi, druhým prezidentem České republiky. Prezidentský mandát vypršel Václavu Klausovi 7. března 2013.

Václav Klaus je ženatý s manželkou Livií, je otcem dvou synů.