Václav Klement. Výrobce prvních českých aut

Václav Klement, český technik a podnikatel, jeden z průkopníků českého průmyslu a společně s Václavem Laurinem spolutvůrce motocyklu Slavia a posléze automobilu značky Laurin&Klement, přichází na svět 16. října roku 1868 ve Velvarech.

Klementovo dětství není příliš šťastné – záhy mu umírá matka a je vychováván macechou, která mu nevěnuje prakticky žádnou péči: od svých čtrnácti let pak Klement, i když projevuje značné nadání ke studiu, manuálně pracuje, studia jsou mu zapovězena.

Cestu ke vzdělání si Klement přece jen ale nalezne – stává se učněm v knihkupectví ve Slaném, kde si při zaměstnání nakonec dodělává i měšťanskou školu.

Po vyučení knihkupcem Klement pracuje v Praze, odkud pak odchází do Mladé Boleslavi, kde se jeho zaměstnavatelem stává knihkupec Novotný – po Novotného smrti pak Klement knihkupectví odkoupí a vede je sám. Obchod ale neprosperuje a upadá, a tak jej Klement po čase prodá, aby umořil své dluhy.

V roce 1895 začíná nová etapa Klementova života – Klement, nadšený cyklista, společně s V. Laurinem (viz Laurin, Václav), zakládá v Mladé Boleslavi opravnu bicyklů, nazvanou Laurin&Klement: zpočátku bicykly pouze opravují, později začínají vyrábět vlastní bicykly značky Slavia.

Od jízdních kol není daleko k motocyklu, a tak brzy poté, co Klement přiveze z cesty do Francie motocykl francouzských výrobců, vzniká prototyp motocyklu i v Mladé Boleslavi: motocykl Slavia.

První motocykl, určený k prodeji, pak vyjíždí z dílen továrny Laurin&Klement v roce 1899 – je to zároveň historicky motocykl domácí (české) výroby.

Zpočátku je Laurinův a Klementův motocykl jen těžko prodejný – teprve v roce 1902, po úspěšných výsledcích mladoboleslavských motocyklistů na závodech v Paříži, se situace začíná obracet, skutečný přelom pak přichází po fenomenálních úspěších mladoboleslavského jezdce V. Vondřicha na pařížských závodech v roce 1904 – motocykly z Mladé Boleslavi začínají dobývat celou Evropu.

V roce 1905 pak Laurin s Klementem uvádějí na trh první osobní automobil české výroby – automobil, nesoucí značku Laurin&Klement. V letech 1909-10 pak automobilka z Mladé Boleslavi začíná dodávat na trh též nákladní vozy, sanitky a poštovní vozy, do roku 1914 získá společnost pánů Klementa a Laurina postavení největšího výrobce automobilů v celém Rakousku-Uhersku.

V roce 1925 pak Klement s Laurinem svoji automobilku prodávají – podnik přechází do vlastnictví plzeňských Škodových závodů – automobily z Mladé Boleslavi pak od této chvíle nesou jméno Škoda.

Václav Klement umírá 13. srpna roku 1938.