Výročí dne – 11. 10. 1424: Smrt Jana Žižky

Jan Žižka? V kinech je stále ještě novinkou velkofilm Petra Jákla, který je nejdražším počinem české kinematografie a vypráví jeden z možných příběhů jeho mládí. Dějepisci říkají, že je jedním ze sedmi nikdy neporažených vojevůdců světa.

Za minulého režimu byl coby vůdce prostého lidu oslavován, po Sametové revoluci naopak často až zatracová. K nejkontroverznějším postavám našich dějin patří geniální jednooký (a později slepý) stratég i dnes.

Jak začal a probíhal Žižkův život v dětství a mládí, to s určitostí nemůže říct nikdo. Informace podložené historickými písemnostmi jsou kusé. Mnohem lépe známe Jana Žižku jako dospělého muže. Tedy jako hejtmana husitského vojska a vojevůdce, který vybojoval vítězné bitvy u Sudoměře, na pražském Vítkově a na dalších místech.

Žižkův konec? Ten už je opět zahalen v nejistotě

Co víme určitě, je den Žižkova skonu – slavný vojevůdce zemřel 11. října roku 1424 při obléhání Přibyslavi. Žižka byl v té době již slepý, přitom prý plný sil. Historické prameny říkají, že se bratr Jan Žižka smrtelně roznemohl od hlízy a zemřel v náručí Michala Koudele ze Žitenic.

Smrt od hlízy – co si pod tímto slovním spojením máte představit? Hlízy (zduřené uzliny) byly ve středověku jedním z hlavních poznávacích znamení moru. Ten se v době Žižkova skonu v našich zemích ale nevyskytoval, nemáme ani zprávy, že by u Přibyslavi zemřel někdo z Žižkova spolubojovníků. A to by se v případě infekčního moru jistě stalo.

Spekuluje se také, že Jana Žižku jeho nepřátelé otrávili arsenikem. Výzkum tzv. čáslavské kalvy, nalezené (pravděpodobné) horní části Žižkovy lebky, ale ukázala, že k otravě nedošlo. Za nejpravděpodobnější příčinu Žižkovy smrti tak dnes vědecká obec přijímá hypotézu profesora Thomayera. Podle něj slavný vojevůdce zemřel na otravu krve z neléčeného karbunklu (velký nežit).

Přečtěte si také podrobný životopis Jana Žižky.