Výročí dne – 10. 10. 1911: Narodil se „zrádce národa“

Narodil se v malebném kraji jižních Čech, nedaleko Třeboně, na místě, kde dnes turista najde dva nádherné kamenné mosty jak z pohádky. Ano, řeč je o Nové Hlíně. Otec František byl lesní dělník (někdy se píše nádeník), matka Rozálie byla v domácnosti a starala se o šest dětí a hospodářství.

Vzdělání? Ve Staré Hlíně vychodil pět let obecné školy a tři roky měšťanky, pak se živil jako dělník. V roce 1933 nastoupil základní vojenskou službu. Tu strávil v Třeboni. V armádě pak zůstal jako délesloužící až do roku 1938, po odchodu ze služby nastoupil v Lošově u Olomouce k finanční stráži.

Po okupaci odešel v červnu 1939 (prý v uniformě finanční stráže a ze zbraní) do Polska a posléze přes francouzskou cizineckou legii do Velké Británie. Odtud se po výcviku vrátil s parašutistickým výsadkem Out of Distance zpět do Protektorátu. Jeho souputníkem byl i Adolf Opálka, jeden z mužů, které později za půl milionu říšských marek zradil.

Ke zradě došlo po události, která otočila kolem dějin v okupovaném Československu – po atentátu na zastupujícího říšského protektora nenáviděného Reinharda Heydricha. Tady se z příběh hrdiny začal psát příběh zrádce.

Ještě než zradil, vrátil se tajně do rodné Nové Hlíny. Z úkrytu na půdě rodného domu se pak postupně dozvídal o zvěrstvech, která páchali nacisté na civilním obyvatelstvu. Nakonec jej strach o rodinu a po Lidicích i o obyvatele Nové Hlíny dohnal k tomu, že udal gestapu své druhy v boji – parašutisty, kteří se ukrývali v kostele sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici i těch, kdo jim pomáhali.

V Nové Hlíně na něj snad i proto dodnes vzpomínají se shovívavostí, protože tuší, že jejich obec by následovala osud Lidic. zbytek národa pro něj nemá jiné označení než zrádce. Pokud jste dočetli až sem, jistě už víte, že osobou, o které píšeme je Karel Čurda. Dnes by se dožil 111 let.

Chcete se o Karlu Čurdovi dozvědět více? Přečtěte si jeho životopis.