Výročí dne – 12. červen 1929: Narodila se Anne Franková

První deníkový záznam si Anne Franková (její celé jméno je Annelies Marie Frank) zapsala ještě v onen narozeninový večer, 12. června 1942, kdy od tatínka vysněný zápisník dostala. Několik dnů předtím jej viděla ve výloze obchodu. Tolik si jej přála. Bude si psát jen sama pro sebe. Dějiny rozhodly jinak.

TIP: Nový překlad slavného Deníku má název Zadní dům – název, který mu zamýšlela dát sama Anne Franková. Přečtěte si, v čem je jiný.

Židovská rodina Frankových přišla do Nizozemska z Německa. Utíkali před nacismem, před pronásledováním Židů. Otto Frank byl německý obchodník, zakladatel firmy Opekta, která vyráběla kořenící přísady do džemů a právě v tajném bytě v zadním traktu jejích amsterodamských kanceláří  rodina Frankových od 6. července roku 1942 žila.

Do úkrytu odešla poté, co Annina sestra dostala předvolání k transportu do pracovního tábora. V případě Židů to znamenalo smrt.

Tatínkova Annelein si píše deník…

Anne Franková, tatínkova Annelein, si zprvu do zápisníku psala to, co se od dospívající dívky očekává. Touhy, plány do budoucna, pero jí často ovládly probouzející se city. Ale taky první otázky – proč nosím žlutou hvězdu? Proč se musíme skrývat?

Pak Anne uslyší ve vysílání londýnského rozhlasu ministra pro výchovu nizozemské exilové vlády, který vyzýval každého, aby pomohl shromáždit co nejvíce dokladů o nacistických zločinech, spáchaných v Holandsku. Po válce, říká, bude potřeba důkazů.

Anne Franková výzvy uposlechne, výsledkem je pak deník B, který je už koncipován jako literární dílo.  Dílo, které po válce a nutných úpravách vydá. Hlavní postavy jsou skryty pod pseudonymy, Anne mnohé pasáže přepisuje stále dokola nebo je i docela vypustí. Poslední záznam má datum 1. srpna 1944.

Smrt jen několik týdnů před koncem války

4. srpna jsou rodina Frankových a další skrývající se Židé prozrazeni a odvedeni tzv. zelenou policií. Anne už nikdy svůj deník nedopíše, ani jej nevydá. Zemře na tyfovou nákazu v koncentračním táboře Bergen-Beslen jen krátce před koncem války, někdy na přelomu března a dubna 1945.

Válku a holocaust přežil z rodiny Frankových pouze tatínek Otto. Jednoho červencového dne roku 1945 za ním přišla bývalá zaměstnankyně Miep Giesová. Byla jsem u toho, když vás odvedli a našla jsem toto, řekla a podala mu deník. Deník jeho Annelein, jeho „malé Anne“. Už věděl, že přežil jen on. A taky věděl, že je potřeba budoucí generace varovat před dalšími Hitlery a antisemity. Annin deník musí být vydán, rozhodl se.

TIP: Deník Anne Frankové jako grafický román? Výjimečný na každé stránce. Podívejte se.

Poprvé vyšel Deník Anne Frankové v Nizozemsku v roce 1947, dnes patří po celém světě k nejčtenějším knihám vůbec. Jeho autorka, Anne Franková se narodila 12. června roku 1929. Dejme jí samotné slovo na úplný závěr:

12. června 1942

… doufám, že se ti budu moci se vším svěřit, což jsem ještě nikdy nikomu nemohla, a že mi budeš velkou oporou…