Výročí dne – 12. října 1492: Kryštof Kolumbus objevil Ameriku

Bylo krátce po druhé hodině ráno 12. října roku 1492, dva měsíce a kousek od chvíle, kdy Niňa, Pinta a Santa Maria opustily andaluský přístav Palos de la Frontera. Z nekonečné vodní hladiny vystoupila na obzoru země. Ostrov, domorodci nazývaný Guanahaní a patřící do souostroví, které dnes známe jako Bahamské ostrovy.

Takhle nějak byla objevena Amerika. Takto nějak se do historie nesmazatelně zapsal mořeplavec Kryštof Kolumbus, když pátral po nové cestě do Indie. Do cesty se mu postavil Evropanům do té doby neznámý kontinent, známý dnes jako Amerika. Ale úplně prvním obyvatelem Starého světa ve světě „Novém“ Kolumbus nebyl. Už kolem roku 1000 našeho letopočtu se do Ameriky, konkrétně na New Foundland, vypravili Vikingové.

Cesta na Západ začala porouchaným kormidlem, nakonec Kolumbus slavil úspěch

Cesta „do Indie“ přitom nezačala vůbec šťastně. Už 6. srpna přišly první technické potíže, když se jedné z lodí (byla to Pinta) porouchalo kormidlo. Kolumbus zamířil na Kanárské ostrovy, do přístavu Las Palmas, kde byla loď opravena. Dál na západ tři Kolumbovy karavely vypluly po několika dnech, aby poslední známý přístav své doby minuly 6. září 1492.

Pět týdnů trvala plavba nekonečným oceánem. 12. října pak námořník jménem Rodrigo Triana, známý též jako Rodriguez Bermejo, spatřil na obzoru zemi – Kryštof Kolumbus ji nazval San Salvador. Další cesta mořeplavců vedla poté k severnímu pobřeží Kuby (dorazili k němu 28. října) a k ostrovu Hispaniola (5. prosince).

Právě tady jedna z karavel, Santa Maria, narazila o štědrovečerní noci na mělčinu. Musela být zanechána na místě, právě tady pak vznikla první osada, kterou Španělé v Novém světě vybudovali. V pevnosti Navidad Kolumbus zanechal 43 členů posádky.

Do Španělska se Kolumbus vrátil v březnu roku 1493. S sebou přivezl 10 Indiánů a spoustu v Evropě do té doby neznámých rostlin a surovin.

Za svého života se Kryštof Kolumbus vydal ještě na další tři výpravy „do Indie“. To už je ale zase úplně jiná historie. Cesta z roku 1492 byla výjimečná – byla první.