Wilhelm Frick. Po von Neurathovi druhý protektor Protektorátu

Wilhelm Frick, německý nacistický politik a právník, působící v letech 1933-43 jako Hitlerův (viz Hitler, Adolf) ministr vnitra a v letech 1943-45 jako říšský protektor v Protektorátu Čechy a Morava, přichází na svět 12. března roku 1877 v německém Alsenz v rodině učitele.

Vzdělání (studuje práva) získává Frick v Berlíně, Mnichově a Heidelbergu, kde pak v roce 1901 absolvuje – po absolutoriu Wilhelm Frick nastupuje jako právník policejního komisařství v Mnichově ( v roce 1923 působí Wilhelm Frick jako mnichovský policejní ředitel). Ve stejné době (1923) se Wilhelm Frick sbližuje s Hitlerem a účastní se Hitlerova mnichovského (tzv. pivnicového) puče. Po neúspěchu puče je Wilhelm Frick odsouzen k podmíněného trestu odnětí svobody a je donucen opustit své místo v policejních složkách – v roce 1924 se pak Frick stává členem NSDAP a živí se prací v pojišťovnictví.

V roce 1924 vstupuje Wilhelm Frick zároveň aktivně do politiky – stává se poslancem Říšského sněmu za NSDAP (od roku 1928 je předsedou parlamentní frakce NSDAP), v letech 1930-31 působí pak Frick jako ministr vlády v Duryňsku).

Po Hitlerově nástupu k moci je Wilhelm Frick jmenován ministrem vnitra (1933), v této funkci pak bude působit až do roku 1943 – na tomto svém postu nese Wilhelm Frick zodpovědnost za zavádění administrativních i legislativních opatření, vedoucích v Německu k omezování svobody projevu, potlačování politické opozice a především k realizaci tzv. norimberských zákonů z roku 1935, zákonů, kterými bylo zbaveno téměř všech svých práv německé židovské obyvatelstvo.

V roce 1936 pak začíná Frickův vliv na německé politické scéně upadat – v mocenském boji s H. Himmlerem (viz Himmler, Heinrich) není úspěšný a musí předat do jeho kompetence pořádkovou a kriminální policii, přesto zůstává na postu ministra vnitra až do roku 1943 (kdy je právě Himmlerem nahrazen).

Po svém odchodu z vlády se Wilhelm Frick stává říšským protektorem v Protektorátu Čechy a Morava (nahradí K. von Neuratha {viz Neurath, Konstantin von), na tomto postu pak Frick působí až do samého konce války.

Po skončení druhé světové války je Wilhelm Frick zatčen a souzen Norimberským válečným tribunálem, který jej uzná vinným ze spáchání válečných zločinů – 16. října roku 1946 je pak Wilhelm Frick popraven oběšením.