Adléta Míšeňská. První žena Přemysla Otakara I.

Adléta Míšeňská, česká kněžna a první manželka krále Přemysla Otakara I. (viz Přemysl Otakar I.), přichází na svět někdy ve druhé polovině 12. století (po roce 1160) jako dcera Oty Bohatého Míšeňského – datum jejího narození není dnes známo.

V roce 1178 se Adléta Míšeňská stává první manželkou českého krále Přemysla Otakara I., s nímž se seznamuje někdy v polovině sedmdesátých let 12. století během jeho německého vyhnanství a s nímž má pak čtyři děti (jsou uvedené podle data narození) – Vratislava, Markétu (Dagmar), Božislavu a Hedviku.

Po nástupu Přemysla Otakara I. na český knížecí trůn v roce 1192 přichází Adléta Míšeňská se svým mužem do Prahy, nicméně již o rok později, poté, co je Přemysl zradou panstva trůnu zbaven, oba manželé i s dětmi opět prchají do ciziny – Adléta do rodné Míšně, Přemysl je v těchto letech najímán se svojí vojenskou družinou do služeb mnoha německými knížaty.

V této době pak dochází k odcizení obou manželů, odcizení, které pak v roce 1198, po opětovném nástupu Přemysla Otakara I. na český knížecí stolec, vyvrcholí Adlétiným zapuzením – Přemysl svoji ženu s dětmi za sebou do Čech již nepustí, Adléta zůstává v Míšni u svého bratra Dětricha.

Ještě stále v roce 1198 se pak Přemysl Otakar I. žení se svojí druhou ženou, Konstancií Uherskou (viz Konstancie Uherská).

Adléta Míšeňská se ale svých práv ženy českého panovníka odmítne vzdát, pomoc hledá jak u samotného papeže, tak u nejvýznamnějších představitelů německých knížat – její boj má částečný úspěch: v roce 1205 se Adléta Míšeňská načas vrací do Prahy (Konstancie přitom ustupuje do pozadí) jako česká královna, ale v roce 1206 papežská kurie rozhodne o tom, že její manželství bylo právoplatně rozvedeno a že zákonnou manželkou krále Přemysla Otakara I. je Konstancie.

Adléta Míšeňská ale i poté bojuje proti rozvedení svého svazku s Přemyslem, v roce 1207 pak prosadí revizi celého rozvodového řízení – důvodem je její snaha bránit zájmy svého prvorozeného syna Vratislava. V roce 1210 ale papežská kurie své rozhodnutí z roku 1206 znovu potvrdí.

2. roku 1211 února Adléta Míšeňská, první manželka českého krále Přemysla Otakara I. v míšeňském klášteře sv. Kříže umírá.