Alan Francis Brooke. Britský maršál

Sir Alan Francis Brooke, vikomt Alanbrooke, britský maršál a za druhé světové války náčelník generálního štábu britských válečných vojsk, přichází na svět 23. července roku 1883 ve francouzském Bagneres-de-Bigorre v rodině statkáře, pocházejícího z Irska.

Vzdělání Brooke získává nejprve ve Francii a Irsku, vojenské vzdělání pak ve vojenské akademii ve Woolwichi (absolvuje v roce 1902) – po studiích je Alan Brooke odveden k dělostřelectvu. Za první světové války je Alan Francis Brooke velitelem kanadských a indických dělostřeleckých jednotek na západní frontě, po skončení válečných bojů pak působí v různých velitelských a štábních funkcích v britské armádě.

Po vypuknutí druhé světové války a německém útoku na Francii je A. F. Brooke vyslán do Francie, kde se stává velitelem II. britského expedičního sboru, v jehož čele se zaslouží o úspěšnou evakuaci britských jednotek, obklíčených německými vojsky u Dunkerque.

Po návratu do Velké Británie se Brooke stává velitelem britské domobrany, jednotek určených k obraně Británie v případě invaze německých vojsk, v roce 1941 jej pak ministerský předseda W. S. Churchill (viz Churchill, Winston Spencer) jmenuje náčelníkem generálního štábu britských vojsk (na tomto postu pak bude Brooke působit až do konce druhé světové války).

Ve funkci nejvyššího velitele britských vojenských sil pak za druhé světové války Alan Francis Brooke úspěšně realizuje vojenské a strategické představy W. Churchilla, podílí se svými vojenskými zkušenostmi výrazně na porážce nacistických vojsk v severní Africe a v Itálii, z jeho popudu pak vznikají první plány budoucí operace Overlord, tj. vylodění spojeneckých vojsk v Normandii.

V lednu roku 1944 je Alan Francis Brooke povýšen do hodnosti polního maršála, nicméně jeho a Churchillovo přání, aby byl jmenován vrchním velitelem operace Overlord, není nakonec vyslyšeno, když se velitelem této operace stává americký generál D. D. Eisenhower (viz Eisenhower, Dwight David).

Po skončení druhé světové války odchází Alan Brooke z aktivní vojenské služby (v roce 1946), ve stejném roce jen pak povýšen do šlechtického stavu jako vikomt Alanbrooke.

Alan Francis Brooke umírá 17. června roku 1963 v anglickém Wintney.