Benedikt XVI.: Předposlední papež

Benedikt XVI.(občanským jménem Joseph Ratzinger), německý katolický kněz, teolog a nástupce Jana Pavla II. (viz Jan Pavel II.) na papežském stolci (je osmým německým papežem v historii katolické církve), přichází na svět 16. dubna roku 1927 v bavorském Marktl am Inn v rodině venkovského policisty.

Vzdělání Ratzinger získává nejprve na gymnáziu v Traunsteinu (kam se rodina stěhuje poté, co otec odchází do výslužby), v roce 1939 pak Joseph Ratzinger začíná studovat v přípravném arcibiskupském semináři sv. Michala v Traunsteinu – právě tady začíná cesta, na jejímž konci se z Josepha Ratzingera stává papež Benedikt XVI..

Za druhé světové války je Joseph Ratzinger (syn zapřísáhlého antifašisty) hitlerovským (viz Hitler, Adolf) režimem povolán do armády, slouží od roku 1943 (ve svých 16 letech) jako pomocník v jednotce protiletecké obrany, v roce 1944 pak Ratzinger po krátkém výcviku slouží jako příslušník wehrmachtu v protitankové jednotce na rakousko-maďarském pomezí.

Za připomenutí stojí i fakt, že v roce 1941 se stává Ratzinger členem Hitlerjugend.

Na konci války Joseph Ratzinger z německé armády dezertuje a vrací se do Traunsteinu, kde je pak americkými okupačními jednotkami zatčen a jako příslušník wehrmachtu krátký čas vězněn – po propuštění Joseph Ratzinger pokračuje ve studiu víry – v letech 1947-51 Joseph Ratzinger absolvuje studium teologie a filozofie na univerzitě v Mnichově, v červnu roku 1951 je Ratzinger vysvěcen na kněze.

V roce 1959 budoucí papež Benedikt XVI. začíná vyučovat teologii na univerzitě v Bonnu – na tomto postu bude působit do roku 1963, kdy odchází na univerzitu v Münsteru.

Mezi lety 1962-65 se Ratzinger účastní druhého vatikánského koncilu jako peritus (tj. odborný teolog, znalec teologie).

Od roku 1966 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) působí jako profesor dogmatické teologie na univerzitě v Tübungenu – v roce 1969 pak Ratzinger odchází na univerzitu do Regensburgu.

V roce 1972 Joseph Ratzinger spoluzakládá společně s několika dalšími katolickými činiteli teologický časopis Communio (vychází jako čtvrtletník, zabývá se katolickou teologií a kulturou).

O pět let později, v roce 1977, je Joseph Ratzinger jmenován mnichovským a freisingským arcibiskupem, ve stejném roce, 27. června je pak Ratzinger jmenován papežem Pavlem VI. kardinálem.

V roce 1982 je kardinál Ratzinger jmenován papežem Janem Pavlem II. prefektem Kongregace pro nauku víry (ta je dnešní obdobou bývalé inkvizice, má tedy za úkol dbát na čistotu víry), ve stejném roce Joseph Ratzinger odchází z postu mnichovského arcibiskupa.

V roce 1993 je Joseph Ratzinger jmenován kardinálem-biskupem ve Velletri-Segni, v roce 1998 se stává zástupcem děkana a v roce 2002 děkanem Kolegia kardinálů (nejbližší poradní sbor papeže a sbor, který papeže volí).

Po smrti papeže Jana Pavla II. (2.4.2005) je Joseph Ratzinger jedním z nejvážnějších kandidátů na nového papeže (zároveň je to jeden z nejkonzervativnějších kardinálů, Ratzinger ještě více než Jan Pavel II. brojí proti potratům, antikoncepci, homosexualitě či svěcení žen), 19. dubna (2005) je pak Joseph Ratzinger papežem zvolen a přijímá jméno Benedikt XVI. (Benedictus XVI..