Zeus: Nejvyšší bůh starého Řecka

Řecký bůh Zeus je nejvyšším bohem řecké mytologie, bohem uctívaným všemi řeckými kmeny. Zeus a jeho charakteristika? Je to především bůh světla (jeho jméno, jehož písemná podoba odpovídá starého tvaru Dyews, pochází ze stejného … Celý článek

Buddha. Procitnuvší

Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gótamovec, „otec“ jednoho ze čtyř nejrozšířenějších duchovních proudů lidstva, hluboce humanitní světonázorové filozofie, buddhismu, přichází na svět někdy kolem roku 564 či 563 př. n. l. (théravédská tradice uvádí 623 př. n. l.), … Celý článek