Svatý Vavřinec. Upečený světec

Poněkud pikantní historie umučení tohoto světce na pahorku Viminale v Římě (nedaleko místa dnešního hlavního římského nádraží) řadí sv. Vavřince (Lorenzo, Lawrence, Laurent) mezi nejpopulárnější mučedníky.

O jeho životě toho moc známo není, ale jisté … Celý článek