Emil Kolben. Zakladatel ČKD

Emil Kolben, český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel židovského původu, zakladatel slavného strojírenského koncernu ČKD (Českomoravská Kolben-Daněk) Praha, přichází na svět 1. listopadu roku 1862 ve Stránčicích.

V mládí Kolben studuje na reálce a na německé technice v Praze, po studiích pak získává Gerstnerovo stipendium, díky kterému má možnost studovat a pracovat v zahraničí – Emil Kolben odjíždí do Spojených států amerických.

Ve Spojených státech se Emil Kolben setkává s významnými osobnostmi tehdejšího elektrotechnického dění, mimo jiné s N. Teslou (ten ho přesvědčí o výhodách střídavého proudu oproti proudu stejnosměrnému) a s T. A. Edisonem, v jehož společnostech v letech 1882-92 pracuje – nejprve v Edison Machine Co. Shenectady, později pak jako Edisonův asistent v Orange a jako ředitel technické kanceláře a laboratoře v General Electric Co.

V roce 1892 se Emil Kolben vrací do Evropy, a to nejprve do Švýcarska, kde nastupuje u firmy Oerlikon (známá výrobou vícefázových generátorů) – v této firmě Kolben pracuje jako šéfkonstruktér, věnuje se konstrukci střídavých elektrických strojů.

V roce 1896 Emil Kolben z Oerlikon odchází a vrací se do Čech, kde pak ještě v témž roce zakládá v Praze-Vysočanech společnost Kolben a spol., vyrábějící elektrické stroje a přístroje – jedním z prvních výrobků nové společnosti je třífázový alternátor o výkonu 60 kW.

V roce 1898 Emil Kolben svůj podnik mění na akciovou společnost – od roku 1899 pak tato akciová společnost nese název Elektrotechnická a. s..

V roce 1921 se Kolbenova společnost spojí s Českomoravskou strojírnou – vzniká Českomoravská-Kolben a. s.

O šest let později, v roce 1927, se tato společnost spojuje s s továrnou A. s. strojírny, dříve Breitfeld&Daněk a spol. – výsledkem fúze je vznik obřího strojírenského koncernu ČKD, tj. Českomoravské-Kolben-Daněk.

V ČKD pak Emil Kolben působí v pozici vrchního ředitele a místopředsedy správní rady – pod jeho vedením pak koncern rychle dosáhne světové úrovně: ČKD je špičkou ve výrobě elektrických strojů, motorů, transformátorů i celých investičních celků: do celého světa jsou dodávány vodní i parní elektrárny a mnohý další sortiment.

Kromě slavné ČKD je Emil Kolben zakladatelem Pražské továrny na káble v Praze-Hostivaři a Pražské elektroinstalační společnosti v Praze-Hloubětíně.

Po okupaci Československa hitlerovským (viz Hitler, Adolf) Německem v roce 1939 je Emil Kolben z rasových důvodů (je židovského původu) odvolán ze svých funkcí v ČKD (a to hned po okupaci, 16. března roku 1939). Brzy nato je pak zatčen gestapem a internován v koncentračním táboře v Terezíně.

V Terezíně pak Emil Kolben, jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného Československa, 3. července roku 1943 umírá.