Isoroku Jamamoto. Strůjce zkázy Pearl Harboru

Admirál Isoroku Jamamoto, za druhé světové války velitel spojeného loďstva japonského válečného námořnictva, vítěz od Pearl Harboru, přichází na svět jako Isoroku Takano 4. dubna roku 1884 v Niigata jako šestý syn zchudlé samurajské rodiny. Později, po adoptivním otci, převezme jméno Jamamoto.

Po absolvování japonské námořní akademie v roce 1904 se Isoroku Jamamoto účastní své první klíčové bitvy – touto bitvou je bitva u Cušimy, kde japonské námořnictvo pod vedením admirála Heihačiró Tóga poráží ruská carská vojska – Jamamoto při této bitvě utrpí vážná zranění včetně ztráty dvou prstů na levé ruce a tato zranění téměř vedou k jeho propuštění z vojenské služby. Ale osud tomu chce jinak.

Po skončení rusko-japonské války slouží Isoroku Jamamoto na palubách různých japonských bojových lodí a přitom pokračuje ve studiu na vojenských i civilních školách.

Od roku 1919 do roku 1921 studuje Isoroku Jamamoto ve Spojených státech na Harvardské univerzitě, kde navazuje své první styky s Američany. Poté Isoroku Jamamoto slouží opět v námořnictvu a určitý čas stráví v Evropě jako pozorovatel námořních operací.

Od roku 1925 pak působí Jamamoto opět ve Spojených státech, ve Washingtonu, jako námořní atašé. Do Japonska se Isoroku Jamamoto vrací v roce 1929 – po svém návratu je jmenován velitelem letadlové lodi Akagi a je povýšen na kontraadmirála.

Během třicátých let pak Isoroku Jamamoto vybuduje, díky své vynalézavosti a urputnosti při získávání finančních prostředků od vlády, z japonského loďstva jedno z nejmodernějších a nejsilnějších loďstev na světě – v centru tohoto loďstva stojí letadlová loď.

V roce 1939 se mocní Japonska rozhodnou Jamamotovo loďstvo použít ve svých plánech na dobytí celé východní Asie – Jamamotova námořní flotila má být tím rozhodujícím činitelem při zničení amerického tichomořského námořnictva, které japonští vládci považují za jedinou překážku svých imperiálních choutek.

Isoroku Jamamoto se k útoku staví odmítavě, díky svým dlouhým pobytům ve Spojených státech ví, že možnosti Američanů jsou mnohem širší než možnosti Japonců (co se týče průmyslové základny a přírodního bohatství), předpokládá, že i přes krátkodobý úspěch japonských vojsk bude patřit vítězství nakonec Spojeným státům.

I přes tyto své výhrady ale Isoroku Jamamoto vypracovává plán překvapivého útoku na Pearl Harbor na Havaji – 26. listopadu roku 1941 pak Jamamoto, velící flotile šesti letadlových lodí a podpůrných a zásobovacích plavidel, vyplouvá zřídkakdy používanou severní cestou z Japonska směrem k Havaji a 7. prosince letadla z jeho letadlových lodí zcela nečekaně překvapí americké síly v Pearl Harboru a okolí zdrcujícím útokem.

Většina leteckých sil na ostrově je zničena, čtyři bitevní lodě jsou potopeny, další čtyři těžce poškozeny. Za necelé dvě hodiny útoku utrpí válečné loďstvo Spojených států nejtěžší porážku ve své historii.

Své vítězství Isoroku Jamamoto završuje sérií úspěchů v nizozemské Východní Indii v lednu až březnu roku 1942 a v Indickém oceánu v dubnu téhož roku. V červnu pak Jamamoto podniká klamný útok proti aljašským Aleutským ostrovům, zatímco osobně vede hlavní útok proti Midwayským ostrovům – po jejich obsazení chce pak Isoroku Jamamoto obnovit útoky proti Havaji.

Ale v bitvě o Midwayské ostrovy Isoroku Jamamoto narazí – když připluje k souostroví, střetne se s operačním svazem amerických letadlových lodí, jež sem jsou poslány na základě rozšifrovaných japonských rádiových kódů. Další problém zažije japonský svaz v okamžiku, kdy americká letadla přistihnou japonské letouny na palubách letadlových lodí při přezbrojování a doplňování pohonných hmot – na konci bitvy se čtyři z devíti japonských letadlových lodí včetně tří set letadel nalézají na dně oceánu společně s nejlepšími japonskými piloty – japonské námořnictvo v čele s Jamamotem utrpí první porážku po 350 letech.

Jamamoto přesto dále pokračuje v řízení námořních akcí a snaží se udržet iniciativu vzdor ztenčujícím se silám a rychle rostoucím nepřátelským silám.

Jeho osud je však již naplněn – když americké spojovací jednotky, mimochodem, stejné jako ty, které rozluštily kódy, nesoucí informace o japonské ofenzívě u Midway, rozluští zprávu o chystané Jamamotově návštěvě japonských obranných sil na ostrově Bougainville, rozhodne se americké velení Jamamota odstranit – dne 18. dubna roku 1943 pak americká stíhací letadla z letiště na Guadalcanalu sestřelují dvě letadla, přepravující devětapadesátiletého Jamamota a jeho doprovod.

V den své smrti je pak japonským vojenským velením Isoroku Jamamoto povýšen do hodnosti admirála loďstva.