Chester William Nimitz. Velitel americké tichomořské flotily

Chester William Nimitz, americký admirál a v letech 1941-45 vrchní velitel americké tichomořské flotily, přichází na svět 24. února roku 1885 ve městě Fredericksburg v americkém státě Texas.

V mládí Nimitz studuje na Akademii válečného loďstva v Annapolisu (1901-05), po jejím absolvování pak nastupuje v hodnosti lodního poručíka k americkému válečnému loďstvu v Asii – během několika let, která stráví na palubách různých lodí (Ohio, Baltimore aj.) se pak stává Ch. W. Nimitz velitelem torpédoborce Decatour.

Po návratu do Spojených států amerických nastupuje pak Chester Nimitz k ponorkovému loďstvu, kde spolupracuje na vývoji americké dieselové ponorky – v roce 1916 se pak Nimitz stává vrchní strojním důstojníkem na palubě ponorky Maumee.

Coby člen posádky ponorky Maumee se po vstupu Spojených států amerických do bojů první světové války Chester Nimitz účastní bojů v Atlantiku, v roce 1918 je pak Nimitz povýšen na korvetního kapitána a stává se zástupcem velitele amerického ponorkového loďstva.

V období mezi dvěma světovými válkami působí Chester Nimitz na různých postech v ponorkovém a námořním loďstvu, v roce 1938 je pak Nimitz povýšen na kontraadmirála – v období těsně před druhou světovou válkou pak Nimitz působí jako náčelník personálního (odvodového) odboru amerického válečného loďstva.

Po japonském  útoku na Pearl Harbor a vstupu Spojených států amerických do druhé světové války se Chester Nimitz stává velitelem americké tichomořské flotily – v jejím čele se pak Chester Nimitz stává jedním z nejvýznamnějších námořních velitelů druhé světové války v Tichomoří.

První významné vojenské akce pod Nimitzovým vedením jsou pak datovány rokem 1942, kdy Chester Nimitz nechá ze svých letadlových lodí bombardovat Gilbertovy a Marshallovy ostrovy (únor roku 1942), dalším významným počinem Nimitzovy tichomořské flotily je bitva v Korálovém moři v květnu stejného roku.

Jedním z rozhodujících momentů druhé světové války v Tichomoří je pak námořní bitva u Midway (1942), kde Nimitzova flotila podporovaná letectvem rozdrtí japonské válečné loďstvo, které vede admirál I. Jamamoto (viz Jamamoto, Isoroku) – japonské loďstvo právě zde ztratí čtyři letadlové lodi (z devíti) a přes tři sta letadel (Japonci jsou zaskočeni americkým útokem při tankování a přezbrojování letadel na letadlových lodích, velkou zásluhu na tom má prolomení šifry japonského námořnictva {šifra JN 25} americkými dešifranty).

Po bitvě u Midway americká armáda přichází v Tichomoří s taktikou tzv. „žabích skoků“ – v listopadu roku 1943 pak Nimitzovo loďstvo obsazuje Gilbertovy ostrovy a v únoru roku 1944 ostrovy Marshallovy. V červnu roku 1944 Chester Nimitz v čele amerického loďstva obsadí Mariany (při bitvě je zničeno japonské loďstvo), o několik měsíců později, v říjnu roku 1944, Chester Nimitz podporuje generála MacArthura při jeho útoku na Filipíny (mezi Nimitzem během a MacArthurem války v Tichomoří vládne jisté napětí, pole působnosti obou těchto velitelů je úředně rozděleno – Nimitz velí Tichomořské oblasti a generál MacArthur (viz Douglas MacArthur), velitel amerických pozemních vojsk v Asii, Jihozápadní oblasti).

Po útoku na Filipíny je Chester Nimitz v prosinci roku 1944 povýšen do hodnosti pětihvězdičkového námořního admirála.

S počátkem posledního roku války obrací Chester Nimitz svoji pozornost proti japonským ostrovům Iwo Džima a Okinawa (oba jsou v únoru roku 1945 dobyty), poté se Nimitzova tichomořská flotila připravuje na vpád do Japonska – k samotnému útoku ale již nedojde, po svržení atomových bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki Japonsko kapituluje.

Po japonské kapitulaci Chester Nimitz připlouvá na vlajkové lodi své flotily (USS Missouri) do Tokijského zálivu, na palubě této lodi pak generál MacArthur přijímá 2. září roku 1945 japonskou kapitulaci (Nimitz ji formálně za Spojené státy stvrzuje svým podpisem).

Po skončení druhé světové války se admirál Chester Nimitz vrací do Spojených států, kde pak do roku 1947, kdy odchází do výslužby, působí jako velitel námořních operací.

Poté Chester Nimitz působí nějaký čas jako poradce amerického ministerstva válečného loďstva a jako komisař OSN v Kašmíru.

Admirál Chester William Nimitz umírá 20. února roku 1966, jeho ostatky jsou uloženy v San Franciscu.