Jitka ze Schweinfurtu. Manželka Břetislava I.

Jitka ze Schweinfurtu (též Guta či Judita), česká kněžna a manželka českého knížete Břetislava I. (viz Břetislav I.), přichází na svět někdy před rokem 1003 jako dcera bavorského markraběte Jindřicha z rodu Babenberků.

V mládí je Jitka vychovávána v rodinném klášteře ve Schweinfurtu, odkud je pak Břetislavem v roce 1021 unesena do Čech – v roce 1029 se pak v Olomouci stává Břetislavovou manželkou.

Za svého života porodí Jitka ze Schweinfurtu svému muži pět synů – Spytihněva (viz Spytihněv II.), Vratislava (viz Vratislav II.), Konráda, Jaromíra a Otu.

Po smrti knížete Břetislav I. je pak Jitka vypuzena svým synem Spytihněvem (novým českým knížetem Spytihněvem II.) z Čech, zbytek života pak stráví ve vyhnanství v Uhrách, kde pak 2. srpna roku 1058 umírá – její ostatky jsou uloženy v chrámu sv. Víta (viz sv. Vít) na Pražském hradě.