Joachim von Ribbentrop. Hitlerův ministr zahraničí

Joachim von Ribbentrop, německý nacistický politik a jeden z Norimberským procesem k trestu smrti odsouzených představitelů hitlerovského (viz Hitler, Adolf) Německa, přichází na svět 30. dubna roku 1893 v německém městě Wesel v rodině armádního důstojníka.

V mládí Ribbentrop studuje ve Švýcarsku, nějaký čas pak tráví ve Velké Británii a ve Francii – po studiích Ribbentrop pracuje nějaký čas jako úředník, krátce před první světovou válkou pak žije ve Spojených státech amerických a Kanadě.

První světovou válku Joachim von Ribbentrop tráví v řadách německé armády (za své vojenské schopnosti je oceněn Železným křížem), v roce 1917 je pak Ribbentrop vážně zraněn.

Po válce se Joachim von Ribbentrop živí jako obchodník (především obchoduje s vínem).

Do politiky Joachim von Ribbentrop vstupuje v roce 1932, kdy se stává členem Hitlerovy NSDAP (1. května) – v nacistické straně Ribbentrop dosahuje rychle těch nejvyšších postů a stává se jedním z nejbližších Hitlerových spolupracovníků (zároveň i jedním z těch nejoddanějších).

Po nástupu A. Hitlera k moci se stává Ribbentrop vůdcovým pověřencem a zvláštním vyslancem pro zahraniční oblast, v roce 1934 je Joachim von Ribbentrop jmenován zvláštním komisařem Říšské vlády pro odzbrojení (je přitom zařazen jako velvyslanec, podléhající ministerstvu zahraničních věcí) – v těchto svých postech pak Ribbentrop působí do roku 1936, kdy se stává německým velvyslancem ve Velké Británii.

V roce 1938 se Joachim von Ribbentrop dostává do nejvyšší politiky, když se 4. února (1938) stává německým ministrem zahraničních věcí (nahrazuje v této funkci K. von Neuratha {Neurath, Konstantin von}) – jako německý ministr zahraniční pak Ribbentrop v roce 1939 podepíše za Německo tzv. Ocelový pakt s mussoliniovskou (viz Mussolini, Benito) Itálií.

Ve stejném roce pak podepíše za Německo i tzv. sovětsko-německý pakt v Moskvě (pakt Ribbentrop-Molotov), kterým jsou vymezeny sféry vlivu obou mocností ve střední Evropě – Sovětský svaz krátce nato okupuje Pobaltí a část Polska, na zbylou část Polska pak zaútočí v září roku 1939 německé jednotky.

27. září roku 1940 Německo Ribbentropovým prostřednictvím uzavírá válečné spojenectví s Japonskem a Itálií.

Během samotné druhé světové války Joachim von Ribbentrop stále více ustupuje do pozadí (německým ministrem zahraniční je nicméně až do jejího konce), po smrti A. Hitlera a neúspěšném pokusu o získání vládního místa v kabinetu Hitlerova nástupce K. Dönitze (viz Dönitz, Karl) , se pak Ribbentrop stahuje do ústraní.

Po německé kapitulace se Ribbentrop ještě celý měsíc uniká zatčení, nicméně v červnu roku 1945 je v Hamburku spojeneckými jednotkami zatčen a převezen do Norimberku, kde se stává jedním ze souzených válečných zločinců během tzv. Norimberského procesu – rozhodnutím soudu je pak Ribbentrop odsouzen  k trestu smrti.

Joachim von Ribbentrop je popraven 16. října roku 1946 v Norimberku.