Konrad Adenauer. Architekt poválečného Německa

Podle jedněch byla jeho politika Německa, pevně ukotveného v politické mapě poválečného Západu, dlouhá desetiletí překážkou znovusjednocení Německa. Podle druhých se jeho proevropský konzervatismus stal jedním z pilířů dnešní Evropské unie.

Ať už na něj pohlížíte jakkoli, faktem je, že se Konrad Adenauer stal během své kariéry jedním z nejvýznamnějších politiků německé historie, potažmo jedním z nejvýznamnějších politiků evropských dějin 20. století.

Životopis Konrada Adenauera? První kancléř Spolkové republiky Německo věřil v Evropu bez válek

Konrad Hermann Joseph Adenauer se narodil 5. ledna 1876 v Kolíně nad Rýnem. Významným politikem byl už v prvních desetiletích 20. století, kdy jako zástupce Katolické centristické strany ve Výmarské republice působil na postu starosty rodného Kolína nad Rýnem od roku 1917 do 1933. Byl také prezidentem Pruské státní rady.

Vše se změnil po nástupu Adolfa Hitlera a jeho nacistické strany k moci v roce 1933, kdy byl nejprve zbaven všech úřadů a v roce 1944 dokonce uvězněn v koncentračním táboře. S koncem války se pak Konrad Adenauer do úřadu starosty Kolína nad Rýnem vrátil – nicméně ne na dlouho, brzy byl odvolán britskými úřady, pod jejichž správu Kolín nad Rýnem po válce patřil.

Přesto ta nejúspěšnější desetiletí politické kariéry na Konrada Adenauera ještě čekala. Stál u zrodu Křesťanskodemokratické unie (CDU), nové německé politické strany, která se stala dominantní silou v poválečném Německu a mezi rozhodující politická uskupení v Německu (sjednoceném) patří dodnes.

Jako kancléř se Konrad Adenauer soustředil na obnovu země po druhé světové válce, podporoval Severoatlantickou alianci (NATO) a usiloval o usmíření Německa s bývalými nepřáteli, zejména s Francií. Pod jeho vedením se Spolková republika Německo (NSR) stala stabilní liberální demokracií s mezinárodním uznáním a ekonomickým blahobytem, postaveným na tržním hospodářství.

Konrad Adenauer byl po celou dobu svého působení v politice známý svým intenzivním pracovním nasazením a dokonale vyvinutým politickým instinktem. Jako pevný zastánce antikomunismu hrál klíčovou roli ve vzniku nové německé armády (Bundeswehr) a tajných služeb (Bundesnachrichtendienst) v Západním Německu v polovině 50. let.

V rámci integrace Západního Německa do západního bloku se Adenauer aktivně podílel na založení Evropského hospodářského společenství (EHS), předchůdce Evropské unie.

Adenauerova politika nicméně často čelila také (mnohdy oprávěné) kritice. Někteří jeho odpůrci jej obviňovali, že nové Německo příliš připoutal k Západu a vzdal se tak ideje znovusjednocení Německa.

Jeho éra coby spolkového kancléře (obdoba ministerského předsedy v jiných zemích) byla také vnímána jako politicky a kulturně konzervativní, se zaměřením na západní styl demokracie a evropskou integraci. Přesto v retrospektivě jeho kancléřství obvykle převažuje pozitivní hodnocení a Adenauer je považován za jednoho z „otců zakladatelů Evropské unie“.

Konrad Adenaurer, politik, který stál v čele poválečné obnovy Německa, zemřel 19. dubna 1967 v Rhöndorfu v Německu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *