Martin Franc. Historik specializující se na dějiny výživy

Martin Franc, narozený v roce 1973, je významným českým historikem, jehož akademická kariéra je pevně spojena s dějinami stravování a každodennosti ve střední Evropě, zejména v období 18. až 20. století. Jeho práce zahrnuje rozsáhlý výzkum na téma výživy a životního stylu, které reflektuje v rámci širších sociálních a ekonomických kontextů.

Profesní životopis Martina France? Středem jeho zájmu jsou dějiny stravování

Martin Franc je aktivním akademickým pracovníkem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se věnuje především vědní politice a historii stravování. Jeho odborné zaměření zahrnuje i analýzu konzumu v Československu během let 1945 až 1989.

Martin Franc je rovněž známý svým působením v oblasti orální historie, kde aplikuje své hluboké znalosti do praxe při zkoumání každodenního života minulých epoch​.

Vedle akademické dráhy je Martin Franc také autorem několika oceňovaných knih. Mezi jeho nejznámější díla patří „Retrojídlo – Jak jsme jedli za socialismu“ a „Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967“, které se staly základními prameny pro pochopení české společnosti v daném období. Jeho práce byla oceněna i Literou za literaturu faktu v roce 2012 za první svazek tohoto průvodce.

Francova akademická práce a publikační činnost se vyznačují hlubokým ponorem do témat, která často překlenují čistě historický výzkum a dotýkají se sociologických a kulturálních aspektů minulosti. Tím přispívá k lepšímu porozumění tomu, jak minulé události ovlivňují současné společenské a kulturní normy​.

Martin Franc je nejen významným historikem, ale i pedagogem, který své rozsáhlé znalosti a zkušenosti předává studentům na Univerzitě Karlově, přičemž jeho výuka zahrnuje jak přednášky, tak konzultační hodiny zaměřené na širší kontexty historického bádání​.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *