Milena Jesenská. Přítelkyně Franze Kafky

Milena Jesenská, česká publicistka a překladatelka, přítelkyně spisovatele F. Kafky (ten jí věnuje své „Dopisy Mileně“), přichází na svět 10. srpna roku 1896 v Praze v zámožné rodině.

Životopis Mileny Jesenské? V mládí studuje Jesenská na dívčím gymnáziu Minerva, po maturitě (1915) pak začíná na otcovo přání studovat na lékařské fakultě – po roce ale studia medicíny opouští a přechází na konzervatoř, odkud ale též po krátké době odchází.

Poté, co zanechá studií, žije Jesenská v pražské židovské německé společnosti bohémský život – rozchází se s rodinou, má problémy s policií a v letech 1917-18 se léčí pro dlouhodobou závislost na drogách v psychiatrickém sanatoriu.

Poté se Jesenská vdává a odchází se svým mužem do Vídně, odkud pak píše do pražských novin a časopisů – v této době se při překladatelské činnosti Jesenská seznamuje s pražským židovským spisovatelem F. Kafkou, jehož důvěrnou přítelkyní se pak v letech 1920-23 stává: Kafka jí pak věnuje knihu „Dopisy Mileně“.

V roce 1924 Milena Jesenská nastupuje do redakce „Národních listů“ jako fejetonistka a překladatelka, v této době začínají i její kontakty s některými levicovými umělci a politiky, sdruženými kolem Devětsilu – ve třicátých letech pak Jesenská krátce pracuje i v komunistickém tisku, s Komunistickou stranou Československa se ale nakonec rozejde.

Ve třicátých letech je Jesenská bez stálého zaměstnání, teprve od roku 1937 je zaměstnána v časopise „Přítomnost“.

Po okupaci Československa nacistickým Německem je Jesenská pro svoji odbojovou činnost (píše např. do časopisu „V boj“)na konci roku 1939 zatčena gestapem a uvězněna nejprve v Praze v pankrácké věznici, poté v Drážďanech a opět v Praze – pak je Jesenská na krátký čas propuštěna: zatčena je opět na konci léta roku 1940 – po tomto zatčení pak následuje internace v koncentračním táboře v Ravensbrücku (tady se setkává mimo jiné s českým historikem a publicistou Z. Kalandrou {viz Kalandra, Záviš}).

Jako literátka Milena Jesenská je autorkou dvou souborů fejetonů, a to souboru „Cesta k jednoduchosti“ (1926) a souboru „Člověk dělá šaty“ (1927).

Jako překladatelka je Jesenská známá především jako propagátorka a překladatelka díla F. Kafky, jehož německy psané povídky přetlumočovala ve dvacátých letech 20. století českému čtenáři v mnoha časopiseckých vydáním. Kromě německého jazyka překládá Jesenská i z angličtiny, francouzštiny a ruštiny.

Milena Jesenská umírá v koncentračním táboře v Ravensbrücku 17. května roku 1944.