Ondřej Kukal – dirigent a hudební skladatel

Ondřej Kukal – český dirigent a hudební skladatel se narodil v roce 1964 v Praze. Hraje také na housle.

Ondřej Kukal absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze kde studoval hru na housle u profesora Josefa Vlacha. Kompozici a dirigování u Jindřicha Felda ukončil provedením svého houslového koncertu a vlastní skladby Danse symphonique pro velký orchestr.

V letech 1985–1995 byl Ondřej Kakal členem Nového Vlachova kvarteta a v letech 1991-1996 byl šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Mezi lety 1996–1999 Ondřej Kukal působil jako stálý dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, s nímž dodnes spolupracuje.

Jako dirigent působil Ondřej Kukal u mnoha orchestrů, napřklad u České filharmonie, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Janáčkovy filharmonie Ostrava nebo Českého komorního orchestru. Jako šéfdiregent Filharmonie Hradec Králové působí od roku 2002.

Ondřej Kukal hostuje i v zahraničí, např. Slovenská filharmonie nebo Státní filharmonie Košice. V Německu zkomponoval svou Symfonii č. 1, op. 15, která získala v roce 2005 výroční cenu OSA.

Ondřej Kukal se dokázal úspěšně vrátit zpátky na hudební scénu po těžké nemoci (která ho zákeřně přepadla v jeho 39. letech), kdy upadl do bezvědomí, ztratil paměť a musel se všechno učit od začátku..