Mahávíra. Putující asketa

Džina Vardhamána Mahávíra (Mahávíra=“Velký hrdina“), zakladatel džinismu, heterodoxního indického nábožensko-filosofického systému, stojícího společně s buddhismem v opozici proti v té době stále převládajícímu bráhmanismu (odmítá jeho krvavé zvířecí oběti) a později proti … Celý článek