Prokurátor Karel Vaš? Dcera věnuje otcův majetek charitě

Karel Vaš. Komunistický zločinec, prokurátor, který je osobně zodpovědný za justiční vraždu generála Heliodora Píky. Po listopadu 1989 byl několikrát souzen, aby jej Vrchní soud nakonec zprostil všech obvinění.

V prosinci 2012 zemřel v jednom z pražských domovů důchodců, nyní (únor 2013) jeho dcera oznámila, že část dědictví po otci věnuje na dobročinné účely. Jako alespoň částečnou omluvu za otcovy zločiny.

Kdo byl prokurátor Karel Vaš? Jeho životopis je plný vzestupů i pádů. Podplukovník v záloze JUDr. PhDr. Karel Vaš se narodil 20. března roku 1916 v ukrajinském Užhorodě, jeho otcem byl advokát maďarské národnosti. V Užhorodě Vaš vystudoval gymnázium, po kterém pokračoval ve studiu práv na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvoval těsně před okupací Československa hitlerovským Německem v únoru 1939.

Po obsazení Československa se Karel Vaš vrátil na příkaz komunistické strany (jejím členem se stal jako sedmnáctiletý v roce 1933) do Užhorodu, kde organizoval ilegální mládežnické hnutí. Koncem roku 1939 pak Karel Vaš emigroval do Sovětského svazu.

Tady byl zatčen tajnou policií, vyslýchán a nakonec odsouzen ke třem letům nucených prací za údajnou špionáž. V roce 1943 byl propuštěn a vstoupil do nově se rodící československé vojenské jednotky v Buzuluku. Zde se postupně vypracoval na pozici zástupce Obranného zpravodajství (rozvědka) Bedřicha Reicina, později odsouzeného k trestu smrti v procesu s Rudolfem Slánským.

Po válce Karel Vaš v Obranném zpravodajství zůstal, na starost měl coby náčelník vnější ochrany HS OBZ především potírání kolaborantů. Jako přesvědčený komunista spolupracoval se sovětskou tajnou policií a jeho přičiněním docházelo k únosům sovětských a polských občanů do SSSR, kde pak byli tito bez soudu popraveni.

V roce 1947 Karel Vaš ze zpravodajské služby propuštěn, důvodem byly rozpory s Bedřichem Reicinem. Ve stejném roce se Karel Vaš stává prokurátorem Vrchní vojenské prokuratury v Praze.

Po únorovém převratu se Karel Vaš stal jedním z nejaktivnějších zastánců a vykonavatelů komunistického práva – právě on vedl (na poptávku sovětské tajné policie NKVD) proces s generálem Heliodorem Píkou, který byl 21. června roku 1949 popraven, jako žalobce stál za 12 dokonanými rozsudky smrti, když jich navrhl kolem jednoho sta.

V březnu 1951, v době, kdy v komunistické straně vrcholil boj o moc, byl Karel Vaš zatčen. Obvinění byla stejná jako v případě skupiny kolem Rudolfa Slánského a Bedřicha Reicina – velezrada, špionáž, spoluúčast na vraždě. 31. července 1951 byl Karel Vaš odsouzen na doživotí, trest si odpykával v Leopoldově, kde přežil jen díky ochraně duchovních a generálů, které sám pomáhal odsoudit.

V roce 1955 byl Karlu Vašovi trest po amnestii snížen na 25 let, o rok později byl pak zproštěn všech obvinění a propuštěn. Po několika letech, které strávil pracovně v dělnických pozicích, bylo Karlu Vašovi v roce 1964 vráceno členství v KSČ, v šedesátých letech pak pracoval  vojenské správě Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda a jako novinář.

Po roce 1989 se JUDr. Karel Vaš nejprve pokusil o soudní rehabilitaci své osoby (neúspěšně), v roce 2001 pak byl obviněn z trestného činu vraždy. Soud jej poslal na sedm let do vězení nepodmíněně, Vrchní soud nicméně v roce 2002 rozsudek zrušil z důvodu promlčení.

Karel Vaš zemřel v jednom z pražských domovů důchodců 8. prosince roku 2012. V těchto dnech do českých kin přichází celovečerní dokumentární film Vrahem z povolání – Utrpení soudce Karla Vaše.