Svatý Fiakr. Patron zahradníků

Sv. Fiakr (Fiacre), irský světec, podle některých legend pochází z královského rodu a je znám jako poustevník a nepřítel žen, který v mladém věku opouští rodné Irsko a odchází do Galie (dnešní Francie).

Tady si pak oblíbí kraj východně od Pařže a když mu sv. Faro, biskup v Meaux, daruje půdu v Breuil, aby si tam mohl postavit poustevnu, založí si zde Fiakr kromě ní i zahradu. Na své zahradě pak Fiakr zbaví půdu stromů a plevele, používá přitom místo pluhu svoji hůl. Brzy se pak kolem sv. Fiakra soustředí mnoho žáků, jeho příklad služby Bohu láká další a další nové poustevníky. Fiakr pak založí též útulek, kde občas zázračně uzdravuje nemocné. Zázraky pak sv. Fiakr koná i po své smrti (umírá v roce 670), jeho osoba se pak stává proslulou po celé střední Francii.

A jaká je souvislost mezi jménem sv. Fiakra a drožkami (fiakry)? Pařížský hotel, kde se poprvé pronajímaly povozy, tažené koňmi, tedy dročky, měly své stanoviště nedaleko hotelu nazvaného po světci – Hotel Saint-Fiacre.

Sv. Fiakr je též patronem punčochářů a řidičů drožek, jeho atributem je rýč.

V českém kalendáři je sv. Fiakra 30. srpna.