Enrico Fermi. Projektant prvního jaderného reaktoru

Enrico Fermi, americký fyzik italského původu, vědec, pod jehož vedením je postaven a spuštěn první jaderný reaktor na světě a který se podílí na vývoji první atomové pumy, přichází na svět 29. září roku 1901 v italském Římě.

V Římě Fermi získává i základní a střední vzdělání, vysokoškolské vzdělání pak získává v Pise, kde studuje od roku 1918 do roku 1922. Poté Enrico Fermi působí na univerzitách v Římě a Florencii, v letech 1926-38 zastává post profesora římské univerzity. Jako fyzik se Enrico Fermi již od doby svých vysokoškolských studií zabývá fyzikou vysokých energií a elementárních částic, jeho první významná vědecká práce, publikovaná v roce 1926, je věnována kvantovému statistickému rozdělení částic s polovinovým spinem podléhajících Pauliho vylučovacímu principu (tzv. Fermiho-Diracova statistika).

O rok později, v roce 1927, pak Enrico Fermi vypracovává svoji metodu aproximativního kvantově mechanického popisu základního stavu atomu s více elektrony (tzv. Thomasův-Fermiho model), v roce 1932 pak publikuje teorii beta rozpadu a pojmenovává hypotetickou částici, kterou předpověděl W. Pauli, jako neutrino.

V roce 1934 Enrico Fermi pak objevuje umělou radioaktivitu, vyvolanou bombardováním atomových jader neutrony a zároveň vypracovává experimentální metodu zpomalení těchto neutronů – za tento objev a za metodu využití pomalých neutronů k přípravě nových radioaktivních prvků pak Fermi získává v roce 1938 Nobelovu cenu za fyziku.

Ve stejném roce pak Enrico Fermi odchází do emigrace – jeho novou vlastí se stávají Spojené státy americké, kde pokračuje ve svým výzkumech nejprve na Kolumbijské univerzitě, kde působí jako profesor v letech 1939-42, a posléze na univerzitě v Chicagu, kde působí jako profesor od roku 1942 a kde 2. prosince téhož roku uskutečňuje první řízenou řetězovou (jadernou) reakci na světě v jím navrženém jaderném reaktoru.

Na konci druhé světové války se pak Enrico Fermi účastní v letech 1944-45 v Los Alamos vývoje první jaderné pumy, použité posléze při útoku na japonská města Nagasaki a Hirošima.

Po roce 1945 Enrico Fermi pokračuje ve svých výzkumech elementárních částic, v roce 1949 pak předkládá s Ch. Yangem první model elementárních částic (tzv. model Fermi-Yang).

V roce 1952 Enrico Fermi objevuje první rezonanci, a to izotopický kvadruplet.

Enrico Fermi umírá v Chicagu 28. listopadu roku 1954, na jeho počest je pojmenován chemický prvek s číslem 100, fermium.