Tomáš John Baťa.Syn slavného otce

Tomáš John Baťa, kanadský podnikatel českého původu, přichází na svět 17. září roku 1914 ve Zlíně jako syn Tomáše Bati st. (viz Baťa st., Tomáš), zakladatele obuvnického koncernu Baťa.

V mládí se Tomáš John vyučí ve firmě svého otce, poté studuje obchodní akademii v Uherském Hradišti, další vzdělání získává pak ve Švýcarsku a Velké Británii. Krátce před vypuknutím druhé světové války (v březnu roku 1939) se Baťa vrací z Velké Británie domů – je potřeba přenést firemní sídlo z Československa, kterému hrozí reálné nebezpečí okupace Německem, za oceán, do Kanady.

Těsně před okupací pak Tomáš John Baťa Československo v čele více než dvou set firemních odborníků (přes Belgii a Spojené státy americké) opouští a usidluje se v Torontu, kde zakládá obuvnickou společnost Bata Shoe Company. Nedaleko od Toronta pak zakládá město Batawa, které se má stát kanadským Zlínem.

Po vypuknutí druhé světové války Baťa přichází se stejným krokem jako jeho otec za světové války první – využívá válečné konjunktury a vyrábí obuv pro kanadskou armádu, zároveň se mu daří získat zakázku na výrobu zbraní, střeliva a dalšího vojenského materiálu.

Firma Baťa během válečných let mocně pomáhá rozvíjet kanadský průmysl a potažmo celé hospodářství.

Po skončení druhé světové války, během níž mimo jiné vstupuje do řad kanadské armády, Tomáš John Baťa zůstává v Kanadě, odkud řídí aktivity koncernu Baťa, jehož zahraniční filiálky získává po soudních sporech se strýcem (nevlastním bratrem T. Bati st.) J. A. Baťou – pod vedením T. J. Bati pak koncern rozšiřuje svoji výrobu do Asie a Afriky.

Citelným zásahem do rozvoje koncernu je přitom znárodnění československé části Baťova podniku na základě Benešových výnosů v roce 1945 (později je podnik přejmenován na Svit a samotný Zlín po roce 1948 na Gottwaldov) – nicméně postupem času se T. J. Baťovi podaří vybudovat obří nadnárodní obuvnický koncern s více než sto továrnami v devadesáti zemích.

V roce 1979 T. J. Baťa získává za své zásluhy o rozvoj kanadského hospodářství nejvyšší kanadské státní vyznamenání, a to Řád Kanady.

Do Československa pak T. J. Baťa přijíždí teprve po obnovení demokratického zřízení v zemi v roce 1989, v roce 1991 je mu propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy.

Tomáš Baťa je ženatý, s manželkou Sonjou má syna (Thomas George Baťa, který nyní řídí baťovské obuvnické impérium) a tři dcery.