Tutanchamon. Faraon zahalený tajemstvím

Tutanchamon, faraón známý světu jako „Král Tut“, byl egyptským vládcem v době 18. dynastie. Narodil se jako Tutanchaton, což znamená „Žijící podoba Atona“, a byl synem faraóna Achnatona a jeho sestry, známé jako „Mladší dáma“.

Po Achnatonově smrti nastoupil na trůn a změnil své jméno na Tutanchamon, což znamená „Žijící podoba Amona“, aby tak odrazil návrat k tradičnímu egyptskému náboženství a odmítnutí Achnatonovy reformy zaměřené na uctívání jediného boha Atona.

Životopis Tutanchamona? Faraonem se stal už jako devítiletý

Tutanchamon vládl v době, kdy Egypt procházel politickými a náboženskými zmatky. Jeho vláda se nesla ve znamení usmíření s kněžstvem a návratu k původním bohům a svátkům. Hlavní město bylo přestěhováno zpět do Théb, avšak během jeho krátké vlády ještě nedocházelo k odstraňování jmen Atona a Achnatona ze staveb.

Jeho nejvýraznější okamžik ve světové historii přišel po jeho smrti, kdy byla v roce 1922 objevena jeho téměř nedotčená hrobka v Údolí králů archeologem Howardem Carterem. Tento objev je považován za jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů moderní doby. V hrobce byla nalezena neporušená zeď s pečetěmi strážců a komora zaplněná pohřební výbavou a nepoškozenými sarkofágy Tutanchamona.

Po Tutanchamonově smrti ve věku 18 let se stal faraonem jeho rádce a možná prastrýc Aj, který se pravděpodobně oženil s Tutanchamonovou vdovou Anchesenamon. Ajův krátký režim byl následován vládou Haremheba, který dokončil obnovu tradičního egyptského náboženství a stabilizoval národ.

Tutanchamonův život a smrt zůstávají předmětem diskusí a spekulací. Dlouho se věřilo, že zemřel na následky infekované zlomeniny nohy, ale v roce 2010 vědci objevili stopy malárie v jeho pozůstatcích, což naznačuje, že malárie, možná v kombinaci s degenerativní kostní nemocí, mohla být příčinou jeho smrti​.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *