Viola Těšínská. Manželka posledního přemyslovského krále

Viola Těšínská, celým jménem Viola Alžběta Těšínská, česká královna, manželka posledního přemyslovského krále na českém trůnu Václava III. (viz Václav III.), přichází na svět někdy kolem roku 1290 pravděpodobně v Těšíně jako dcera těšínského vévody Měška, příslušníka poboční slezské větve rodu Piastovců.

O Violině dětství a mládí není známo mnoho, stejně tak není známo, za jakých okolností dochází v roce 1305 k jejímu seznámení s Václavem III., tehdy novým českým a polským králem.

Ať již ale bylo pohnutkou k seznámení Václava a Violy cokoli, v roce 1305 uzavírají tito dva sňatek – jejich manželství ale netrvá dlouho, již následujícího roku, v srpnu, je Václav III. v Olomouci, během tažení do Polska, za dosud nevyjasněných okolností, zavražděn: touto vraždou pak vymírá český panovnický rod Přemyslovců po meči, neboť krátké manželství Violy a Václava nepřineslo žádného potomka, následníka trůnu (není divu, Viole je v době sňatku patnáct a Václavovi šestnáct…).

Po Václavově smrti žije mladá vdova v Praze, kde jí dělají společnost osmnáctiletá královna vdova Eliška Rejčka, šestnáctiletá princezna Anna a čtrnáctiletá princezna Eliška, dcery krále Václava II. (viz Václav II.) (obě princezny, jak Anna, tak Eliška se posléze stanou českými královnami).

Celých deset po smrti Václava III. zůstává Viola vdovou, teprve v roce 1316 se rozhodne uzavřít manželství s jedním z nejmocnějších českých šlechticů tehdejší doby, a to s Petrem z Rožmberka.

Podobně jako Violino manželství s Václavem III., nemá ani tento svazek dlouhého trvání – 21. září roku 1317 Viola Alžběta Těšínská umírá.