Václav III. – Poslední Přemyslovec

Václav III., český, polský a uherský král z rodu Přemyslovců, poslední Přemyslovec na českém královském trůnu, přichází na svět 6. října roku 1289 jako syn českého krále Václava II. (viz Václav II.) a Jitky (Guty) Habsburské.

Václavova vladařská kariéra začíná rokem 1301, rokem, kdy v Uhrách vymírá panovnický rod Arpádovců – uherská šlechta nabídne prázdný uherský trůn, přes nesouhlas papežské kurie, snoubenci poslední Arpádovny Kunhuty, dcery Ondřeje III. právě Václavu III. – ještě v roce 1301 je pak Václav III., dvanáctiletý, korunován jako Ladislav V. uherským králem.

Není jím ale dlouho – papežská kurie ve spojení s Habsburky zesiluje v následujících letech svůj tlak na českého krále Václava II. (jsou znepokojeni sílícím vlivem přemyslovské dynastie ve střední Evropě) a jeho prostřednictvím pak na jeho syna Václava III. – když s e pak od mladičkého uherského krále začne odklánět i uherská šlechta, musí Václav III. v roce 1304 Uhry opustit a vzdát se nároku na ně ve prospěch Karla Roberta I. z Anjou.

V českých zemích je Václav III. po smrti svého otce v roce 1305 uznán za českého krále, zároveň dědí i trůn polský.

Jako český král se pak Václav III. vydává do Polska, kde se zakročit proti povstání Vladislava Lokietka, který chce získat polskou královskou korunu – během příprav tažení je pak 4. srpna roku 1306 Václav III., poslední přemyslovský panovník na českém trůnu, zavražděn neznámým vrahem – tímto činem končí více než čtyři sta let trvající vláda Přemyslovců nad českými zeměmi.

Za svého života je Václav III. ženatý s Violou Těšínskou (viz Viola Těšínská) z polského rodu Piastovců, jejich manželství je bezdětné.