Výročí dne – 23. září 1939: Zemřel Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy

Byl slavný a svými stoupenci obdivovaný. Život slavného psychiatra, zakladatele psychoanalytické metody a českého rodáka se židovskými kořeny ale skončil jinak, než by si byl býval ještě na začátku třicátých let kdokoli myslel. Jenže – v Německu se dostal k moci Hitler a jeho antisemitští nacisté, kteří brzy dostali mocenské choutky – ovládneme celou Evropu. A Židy? Zlikvidujeme!

První náznak toho, že Hitler si nebude brát ohledy před nikým, ani přes slavným Freudem, přišel už v roce 1933, kdy byly Freudovy knihy veřejně páleny v Berlíně. Slavný psychiatr věřil, že do Rakouska nacisté nepřijdou. Mýlil se. Přišli. A Freud se stal hned po anšlusu v roce 1938 jednou z jejich prvních obětí – jako Žid měl dokonce skončit v koncentračním táboře.

Neskončil. Hitler se zalekl mezinárodního veřejného mínění, za svého oblíbence se přimluvil italský duce Benito Mussolini. Freudovi byla umožněna emigrace. Stejně tak jeho dceři Anně.  Zadarmo to ovšem nebylo. Poplatek za „opuštění Říše“ činil ve Freudově případě 12 tisíc holandských guldenů.

Poslední měsíce života prožil Sigmund Freud v Londýně, kde také 23. září roku 1939 zemřel, když požádal svého ošetřujícího lékaře o smrtelnou dávku morfia (trpěl rakovinou). Na jeho pohřbu promluvil slavný spisovatel Stefan Zweig.