Výročí dne – 26. září 1212: Zlatá bula sicilská

Přemysl Otakar I. a Zlatá bula sicilská slaví 800 let – 25. září roku 1212 vydal soubor tří obsahově vzájemně provázaných listin do rukou českého krále v Basileji budoucí římský král Fridrich II.  Štaufský jako výraz díku za Přemyslovu podporu při zápolení o říšskou korunu. Zlatá bula – to je jasné. Proč sicilská? V době, kdy si Fridrich parafoval svojí pečetí, byl pouze králem Sicílie – na římský královský (a posléze i císařský) trůn teprve směřoval.

Zlatá bula sicilská upravovala práva a povinnosti českých panovníků vůči římské říši – české království bylo dle buly nedělitelné, vnitřně nezávislé a především – český královský titul se stal titulem dědičným.

V současné době je Zlatá bula sicilská umístěna v dejvickém depozitáři Národního archivu ve speciálním trezoru, který odolá klimatické katastrofě i atomovému výbuchu. V příštích dnech bude bula vystavena v prostorách výstavního sálu na pražském Chodovci (veřejnosti se představí znovu po 11 letech, a to od 27. září do 30. září, vždy od 10:00 do 18:00).

Při příležitosti 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské se zároveň rozhodla Česká národní banka k ražbě zlaté mince o nominační hodnotě 10 000 Kč (celkem 3100 mincí).