Výročí dne – 5. června 1981: Michael Gottlieb poprvé popsal onemocnění AIDS

„Mám pro vás příběh, který je možná větší než příběh legionářské nemoci…“ S těmito slovy oslovil mladý, je mu 33 let, ambiciozní lékař Arnolda Relmana, šéfredaktora New England Journal of Medicine. Nabídl mu k otištění studii, která dokazovala, že mezi americkými homosexuály se objevila neznámá nemoc, která končí bez výjimky smrtí.

Relman projeví zájem, požádá ale autora stati, aby její stručný výtah nejprve otiskl v časopise Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (vydání článku v New England Journal je záležitost tří i více měsíců). Jednak pro případnou potřebu doložení prvenství objevu, jednak, aby s předstihem varoval lékařskou veřejnost před neznámým nebezpečím…

Michael Gottlieb, náš mladý lékař, Relmana poslechne a do dějin lékařství a (bez nadsázky) lidstva se zapíše jako první člověk, který popíše záhadné onemocnění, projevující se selháním imunitního systému nemocných. Odborný článek se jmenoval Pneumocystová pneumonie – Los Angeles, vyšel v odborném časopise Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v Atlantě a popisoval případy pěti amerických homosexuálů se vzácnou (a smrtelnou) formou zápalu plic. Psal se 5. červen roku 1981. V prosinci pak Gottliebovu studii zveřejňuje Rolton – vzbudí obrovskou pozornost. Mnohem větší než by si možná Michael Gottlieb byl býval přál.

Na konci roku 1981 se začínají ve Spojených státech objevovat další mladí homosexuálové, kteří z neznámých příčin trpí Kaposiho syndromem (typickým pro stáří), pneumocystovými zápaly plic, horečkami neznámého původu – nakonec u nemocných dochází k naprostého rozvratu imunitního systému a smrti.

AIDS. Čtyři písmena, která znamenají rozsudek smrti

Lékaři začínají uvažovat o nové taxonomické jednotce – jedni ji nazývají GRID (Gay-Related Immune Deficiency), druzí „zápalem plic homosexuálů“. Všichni nemocní vykazují  snížení počtu až naprosté chybění tzv. CD-4+ buněk bílé krevní řady. Pak se zjistí, že neznámým onemocněním trpí i ženy a toxikomani bez homosexuální zkušenosti a GRID se mění na AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) – čtyři písmena, která dodnes znamenají rozsudek smrti.

To už se píše rok rok 1982. Amerika je na nohou, počet nakažených roste geometrickou řadou. Samotný vir HIV, který AIDS způsobuje, se podaří odhalit až v roce 1983.

Přispěla k tomu i práce Michaela Gottlieba, který na začátku přišel s „příběhem, který je možná větší než příběh legionářské nemoci…“